Tlakové nádoby

Chladicí soustavy i topení, velké průmyslové systémy i domácí vodárny vyžadují prvek, který zajistí kompenzaci objemu vody v různých teplotách a dokáže vyrovnávat tlak. Jedině tak tyto soustavy budou fungovat efektivně, spolehlivě a bezproblémově. Inteligentní řešení představují tlakové nádoby – právě ty tvoří základní produktovou řadu společnosti Reflex.

Tlaková nádoba, tlaková nádrž nebo také tlaková expanzní nádoba, udržuje tlak vody v daném rozmezí. Je sofistikovaným kompenzátorem a akumulátorem, který však dokonale funguje na základních fyzikálních principech a nevyžaduje žádnou elektrickou energii ani jiné zařízení. Stará se o hladký chod celé soustavy, tlumí změny tlaku a hydraulické rázy, zaručuje spolehlivost a prodlužuje životnost dalších částí soustavy.

Výhody tlakové nádoby

  • vysoká spolehlivost
  • dlouhodobá životnost
  • nenáročná údržba
  • snadná výměna vnitřních částí
  • perfektní funkčnost
  • podpora ostatních prvků soustavy

Princip tlakové nádoby

Tlaková nádoba je tvořena ocelovou konstrukcí válcového tvaru s členěným vnitřním prostorem. Zatímco v jedné části tlakové nádrže je voda, v druhé části je plyn. Ten se do tlakové nádoby vhání prostřednictvím vzduchového ventilu. Oba prostory jsou odděleny membránou nebo vakem tak, aby voda a plyn spolu nepřišly do přímého styku. To zaručuje bezpečnost a čistotu vody v systému. Pokud jde o soustavu užitkové vody, chrání vzduchový vak navíc vodu také před kontaktem se stěnou tlakové nádoby.

Voda v jakémkoliv systému s rostoucí teplotou zvyšuje svůj objem, tím dochází také k nárůstu tlaku. Například při topení to znamená i riziko poškození soustavy a omezení její životnosti. Jako rezervoár pro nadbytečnou vodu slouží právě expanzní nádoba. Zatímco voda není stlačitelná, plyn stlačitelný je. Celá soustava tak s expanzní nádobou nabývá na pružnosti. Zvyšuje se pevnost a odolnost celé soustavy, ať již půjde o chladicí, solární systémy, topení nebo domácí vodárny. Přestože soustava zaznamenává výkyvy teplot, nedochází díky tlakové nádrži k razantním změnám tlaku.

Základní dělení tlakových expanzních nádob

Podle umístění dělícího mantinelu mezi vodou a plynem rozeznáváme dva základní typy tlakových nádob.

Pro topení, solární a chladicí soustavy se užívají tlakové nádoby s membránou, která prostor rozděluje vodorovně. V praxi jde například o tlakové nádoby Reflex.

Pro systémy s koloběhem užitkové a pitné vody se hodí tlakové nádrže s vakem, kde vak obklopuje celý objem vody. Tak nedochází ke styku vody s kovovými částmi nádoby. Tyto systémy zastupují v portfoliu Reflex tlakové expanzní nádoby s názvem Refix.