Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné informace


Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách


Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

 

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů


Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k příslušnému úřadu


Odpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Reflex, marketingové oddělení

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen
Německo

Telefon: +49 2382 7069-0
E-mail: marketing@reflex.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů


Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu


V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým orgánem v oblasti práva na ochranu osobních údajů je zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na tomto odkazu: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Právo na přenositelnost údajů


Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.
Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, blokování, mazání


V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům


Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem


V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aviatics Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Pobočka Düsseldorf
Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldorf
Německo
e-Mail: datenschutz@aviatics.de

4. shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie


Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "soubory cookie relace". Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.

Soubory protokolu serveru


Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující adresy
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa


Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář


Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. poté, co dokončíme zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách


Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webu. Údaje, které zadáte za tímto účelem, používáme pouze pro účely využití konkrétní nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, využijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na našich webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)


Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo aby mu mohla být vystavena faktura.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo po ukončení obchodního vztahu. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu


Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.5. analytické nástroje a reklama

Google Analytics


Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Soubory cookie služby Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Anonymizace IP


Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče


Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námitka proti shromažďování údajů


Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek: Deaktivujte službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zpracování údajů o objednávkách


Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

Demografické charakteristiky pomocí služby Google Analytics


Tyto webové stránky používají funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje generovat přehledy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části "Námitka proti shromažďování údajů".

 

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatického špehování a před SPAMem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube


Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webová písma Google


Tento web používá pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. To informuje společnost Google, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google jsou používána v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Abyste mohli využívat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

Cookiebot

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu od společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot"). Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery společnosti Cookiebot, aby byl získán váš souhlas a aby vám byla poskytnuta další vysvětlení týkající se používání souborů cookie. Společnost Cookiebot poté uloží do vašeho prohlížeče soubor cookie, který identifikuje vámi udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud nevymažete samotný soubor cookie společnosti Cookiebot nebo dokud nezmizí účel, pro který se údaje uchovávají. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny. Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Hotjar

This website utilizes Hotjar. The provider is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is a tool used to analyze your user patterns on this website. Hotjar allows us to for instance record your mouse and scroll movements as well as your click. During this process, Hotjar also has the capability to determine how long your cursor remained in a certain position. Based on this information, Hotjar compiles so-called Heatmaps, that make possible to determine which parts of the website the website visitor reviews with preference.

We are also able to determine how long you have stayed on a page of this website and when you left. We can also determine at which point you suspended making entries into a contact form (so-called conversion funnels).

Furthermore, Hotjar can be deployed to obtain direct feedback from website visitors. This function aims at the improvement of the website offerings of the website operator.

Hotjar uses technologies that make it possible to recognize the user for the purpose of analyzing the user patterns (e.g., cookies or the deployment of device fingerprinting).

The use of this analysis tool is based on Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

 

Deactivation of Hotjar

If you would like to deactivate the recording of data by Hotjar, please click on the link below and follow the instructions provided under the link:https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Please keep in mind that you will have to separately deactivate Hotjar for every browser and every device.

For more detailed information about Hotjar and the data to be recorded, please consult the Data Privacy Declaration of Hotjar under the following link: https://www.hotjar.com/privacy.


Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.