Politika managementu divize Winkelmann Building+Industry

Pokud jsou naši zákazníci spokojeni v dlouhodobém horizontu, budeme dlouhodobě úspěšní

Partnerská spolupráce se zákazníky a dodavateli nám umožnila stát se úspěšnými. Všichni zaměstnanci vás ujistí, že před, během a po prodeji našich výrobků zákazníkům jsme k dispozici jako kompetentní partner.  

Maximální kvalita našich procesů a výrobků je naším nárokem.

Abychom toho dosáhli, pracujeme se silným týmem formou neustálého zlepšování našich výrobků a procesů. Důležití členové našeho týmu jsou naši zákazníci a dodavatelé. V neustálém dialogu se zákazníky probíráme jejich požadavky, které spolu s našimi dodavateli aplikujeme a neustále vyvíjejíme.

Standardizace procesů v globálním světě

Standardizace procesů je základním stavebním kamenem k zajištění úspěšné mezinárodní spolupráce. Bez ohledu na to, kde se výrobek vyrábí, naši zákazníci vždy dostanou osvědčenou kvalitu.

Základ tvoří bezpečnost při práci, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí

Zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším zdrojem a umožňují nám dosahovat úspěchů. Podporujeme otevřenou a respektující komunikaci, aby byla podporována kreativita, angažovanost a motivace. Všichni jsme se zavázali, že se budeme zasazovat za ochranu životního prostředí a neustále zlepšovat systém environmentálního managementu, a tím postupně zlepšovat i environmentální výkonnost. Své povinnosti si plníme a neustále kontrolujeme dodržování platných zadání.  

Vysvětlení k dodržování

Všichni zaměstnanci se zavázali dodržovat etická a zákonná ustanovení, jakož i podnikové směrnice. To se týká i spolupráce se zákazníky a dodavateli.