Partnerství

Abychom mohli aktivně utvářet naši budoucnost, je nezbytné spolupracovat v rámci našeho odvětví a v mezisektorových otázkách a důrazně zvyšovat šance a příležitosti pozitivně ovlivňovat ekonomické a sociálně-politické trendy. Naší snahou je využít této příležitosti na všech úrovních, ať už ekonomických nebo charitativních.

Přehled našeho partnerského programu: