Asjatundlikkus on meie väärtus, uuendused viivad meid edasi

Reflex Winkelmann GmbH on üks juhtivaid rahvusvahelisi pakkujaid ehitus- ja tarnetehnoloogia valdkonna veevarustussüsteemide arendamise ja hoolduse lahendustele. Näeme end parima kvaliteediga toodete arendamise, intelligentsete kontseptsioonide ning mis iganes suuruse ja keerukusastmega süsteemidele äärmiselt tõhusate lahenduste algatajana. Püüame pakkuda põhjalikku mõtlemist, korrelatsioonide ja seoste nägemist ning asjatundlikkust probleemide lahendamisel, minnes väikseimagi detaili tasandile välja. Osana sellest usume, et edu võtmeks on koostööl põhinevad partnerlused võrdsete vahel. Seepärast ühendamegi kütte-, jahutus- ja jaamade projekteerimise tehnoloogiate alased teadmised ja asjatundlikkuse. Oleme kirglikud mõtlema keerukate küsimuste üle ja jõudma nende järeldusteni. See teeb meist võimsad, vastutustundlikud kolleegid äärmiselt tundlike projektide, keerukate suurte süsteemide ja erilahenduste jaoks.


Winkelmann Group on metalli vormimise tehnoloogia valdkonnas üks juhtivaid ettevõtteid, mis tegeleb tuntud klientidega väga mitmest valdkonnast ning koosneb kolmest allüksusest: autotööstus, ehitus+tööstus ja vormivalamine. Traditsiooniline ettevõte, mida haldab perekonna neljas põlvkond, lisaks veel pikalt ette mõtlemine ja töötamine, mis suurendavad edukust suure paindlikkuse ja uuendusliku jõuga. Esiplaanil on nii jätkusuutlik juhtimine, garanteeritult kõrge kvaliteediga protsessid ja tooted kui ka 100% fookus klientidele ja klientide rahulolu. Enam kui 4000 töötajat, rohkem kui 30 juriidiliselt iseseisvas äriüksuses, tagavad kontserni üleilmse edu. Jõuline Reflexi kaubamärk koos kaubamärkidega Sinus, Nema ja OEM Solutions moodustavad Winkelmanni ehitus+tööstuse äriüksuse, mille rahvusvahelises meeskonnas on üle 1500 töötaja ning mis asub enam kui 20 riigis üle terve maailma.