FAQ

Kalkės arba katilo nuosėdų nuoviros lemia prastesnį šilumos generatorių efektyvumą, sukelia įskilimus dėl vietinio perkaitimo arba taip pat armatūrų veikimo sutrikimus. Kalkės dažniausiai kaupiasi tose kontūro vietose, kuriose vyrauja aukšta temperatūra, tai ypač paveikia katilo sieneles.

ENEV pradėjo kelti šildymo sistemų energiją taupančių režimų problemą, dėl to buvo pakeistos rekomendacijos dėl šildymo katilų eksploatacijos siekiant sumažinti jų energijos sunaudojimą ir keliamą pavojų. Naujai pakoreguotoje VDI 2035 1 dalyje dabar reikalaujama, kad priemonių dėl kalkių susidarymo būtų imamasi net ir silpnesnėse nei 50 kW šildymo sistemose.

Priemonių reikia imtis tada, kai regioninis vandens kietumo lygis viršija vertę, nurodytą toliau pateiktoje lentelėje. Jei katilo pajėgumas (spec. sistemos tūris per kW) siekia >20 l/kW, reikia apsvarstyti kitą aukščiausią grupę. Jei viršijama 50 l/kW, paprastai reikalingas suminkštinimas iki ~ 0°dH.

Minkštinimas yra saugiausias būdas užkirsti kelią kalkių susidarymui, nes kalkių susidarymą keliantis kalcis minkštinimo metu pašalinamas iš vandens. Be to, minkštinimas naudojant jonų apykaitos dervą yra pripažintas metodas, išbandytas milijoną kartų. Vanduo su Ca ir Mg jonais perleidžiamas per plastiko dervą, turinčią Na jonų, ir Ca ir Mg jonai pakeičiami Na jonais.

Galimos šios minkštinimo alternatyvos: Kietumo stabilizavimas, kietumo sumažinimas, fizikinis vandens apdorojimas ir visiškas išdruskinimas. Kietumo stabilizavimas ir kietumo sumažinimas pasiekiamas pridedant fosfatų ar kitų cheminių medžiagų. Ši procedūra yra sudėtinga, nes kyla pavojus parinkti nepakankamą ar per didelę dozę. Fizikinis vandens apdorojimas atliekamas magnetiniais laukais, kurie turi sudaryti kalkių kristalus, iš kurių neturėtų susidaryti kieti paviršiai. Šio proceso veiksmingumas dar nebuvo įrodytas. Visiško išdruskinimo metu iš vandens pašalinamos visos druskos (Mg, Ca, Na ir t. t.), kartu eliminuojama ir kalcio (Ca) problema. Tačiau visiško išdruskinimo metu pasikeičia pH vertė, todėl vanduo turi būti neutralizuotas šarminėmis medžiagomis (tai reiškia dideles išlaidas įrangai).

„Reflex Fillsoft“ – nesunkiai sukonstruojamas jonų keitiklis, suminkštinantis šildymo sistemos užpildymo ir papildymo vandenį. Kasetės filtro korpuse įrengtas patronas, užpildytas jonų apykaitos derva. „Fillsoft“ yra įrengtas po sistemos atskyrikliu (pvz., „Fillset“). Per kasetės filtrą atliekamas pradinis ir pakartotinis papildymas. Į šildymo sistemą teka minkštas vanduo. Vandens skaitiklis fiksuoja įleisto minkšto vandens kiekį ir vartotojui parodo, kada vėl laikas keisti patroną. Panaudotą patroną reikia išmesti su buitinėmis atliekomis, reikia įstatyti naują patroną.

Pradinį papildymą iki 1500 l talpos sistemose galima atlikti naudojant „Fillsoft“. Priklausomai nuo kietumo lygio, prieš atliekant pradinį papildymą
reikia naudoti papildomą patronų skaičių (žr. naudotojo vadovą).

Atliekant minkštinimą jonų apykaitos būdu, vandenyje esantys kalcio jonai pakeičiami natrio jonais, kad dėl „Fillsoft“ nepasikeistų druskos kiekis ir elektrinis laidumas. Suminkštintas vanduo taip pat nepadidina vandens korozinio agresyvumo.

Regeneracija neapsimoka dėl sąlyginai pigių naujų patronų. Išlaidos logistikai (siuntimas, išorinė regeneracija, pakavimas) viršija išlaidas naujam patronui. Panaudotų patronų galima be problemų atsikratyti kartu su buitinėmis atliekomis.

Suminkštintas vanduo, pastovėjęs jonų apykaitos įrenginyje, vėl sukietėja. Dėl šios priežasties pasirenkami patronai su minimaliu vandens kiekiu, kad papildymo vandeniui ilgiau pastovėjus „Fillsoft“, į sistemą patektų tik minimalus kiekis kieto vandens.

Minkštinimas
Įprastas minkštinimas atliekamas naudojant Na jonų apykaitos keitimo įrankį. Kietumą keliantys Ca ir Mg jonai pakeičiami Na jonais. Be to, nepakeičiamos vandens cheminės savybės. Elektrinis laidumas ir pH vertė lieka nepasikeitę, todėl nereikia imtis jokių papildomų priemonių dėl vandens paruošimo.

Taip pat galimi H+ jonų keitikliai, kurie katijonus (kalcį ir magnį) keičia ne į natrio jonus, o į vandenilio jonus. Vandenilio jonai padidina vandenilio jonų skaičių ir tada neišvengiamai pakeičia (žr. pH vertės apibrėžimą) pH vertę į rūgštinę. Šiuo atveju yra būtina pridėti šarminių priedų.

Dekarbonizacija
Dekarbonizacijos metu karbonato nuosėdos (pvz., nuosėdos, šildymo sistemoje susidariusios kalkių pavidalu) ir vandenilio karbonatas (HCO3-) jonų apykaitos principu pašalinami iš geriamojo vandens. Kadangi vandenilio karbonatas labiausiai lemia vandens buferinės sistemos veikimą (taip pat kaip nedideli silpnos rūgšties ar šarmo papildymai stipriai paveikia pH vertę), vandenilio karbonato pašalinimas paprastai yra susijęs su papildomomis vandens apdorojimo priemonėmis.

Visiškas išdruskinimas
Jei visiškas išdruskinimas atliekamas naudojant jonų keitiklį su sumaišytu sluoksniu, pirmiau nurodyti veikimo būdai yra tinkami.  Vanduo perleidžiamas per stipriai rūgštinę ir stipriai šarminę jonų dervą, kuris išfiltruoja katijonus (Ca, Na, Mg ir t. t.) ir anijonus (Cl, HCO3 ir t. t.) ir juos pakeičia H+ ir OH- jonais. Kadangi iš vandens taip pat pašalinamas vandenilio karbonatas (anijonų keitiklyje), nesuveikia buferio nuo rūgščių / šarmų poveikio efektas, todėl po visiško išdruskinimo dar reikalingos papildomos apdorojimo procedūros.
 Visiško išdruskinimo privalumas yra visų druskų pašalinimas, kadangi elektrinis laidumas linksta link nulio. Tai reiškia, kad šildymo sistemoje gali būti toleruojamas didesnis deguonies kiekis. Tačiau visiško išdruskinimo nėra reikalaujama jokiuose šildymo sistemoms skirtuose standartuose ar normose.

Apibendrinimas:
Naudojant Natrio jonų keitiklius, kurie taip pat naudojami „Fillsoft“, katijonai (Ca ir Mg) pakeičiami Na jonais. Taip druskų kiekis išlieka nepakitęs, taip pat nepakinta ir pH vertė, todėl nereikia imtis jokių papildomų neutralizacijos priemonių, paprastai reikalingų minkštinimo metu. Citata iš „Buderus“ šildymo technikos vadovo (2002 m. leidimas)

Dar pasitaiko dažnas požiūris, kad suminkštintas vanduo (pastaba: natrio jonų keitikliu) turi būti papildomai apdorojamas chemikalais dėl savo tariamo „agresyvumo“, tačiau jis nėra pakankamai
pagrįstas.

Akmenų susidarymas dėl kalkių (kalcio karbonato) nusėdimo gali susidaryti pagal šią lygtį

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H20

visada susidaro, kai vandeniui šylant kalcio vandenilio karbonatas skyla į kalcio karbonatą, anglies dioksidą ir vandenį. Kalcio karbonatas sudaro kietas nuosėdas nuovirų pavidalu ir dujos iš sistemos pašalinamos, pvz., automatiniais greitaeigiais ventiliatoriais.

Atsiradus ENEV ir šildymo technikoje naudojant vis kompaktiškesnius šilumos perdavimo paviršius, didėja nuovirų susidarymo rizika. Be to, sistemų su keliais katilais tendencija lemia tai, kad mažesni katilų įrenginiai turi laikinai perimti didelių sistemų tūrių šildymą. Dėl to padidėja nuovirų susidarymo rizika ant komponentų, kuriuos veikia itin aukšta temperatūra.

Be to, vamzdynui pavojų kelia kalkių nuosėdos, kurios su laiku ženkliai sumažina skersmenį, todėl padidėja slėgio nuostoliai ir siurblio energijos suvartojimas. Dėl sistemoje vykstančių šildymo ir vėsinimo procesų kalkių dalelės atsiskiria nuo dangų ir gali sukelti valdymo vožtuvų, saugos vožtuvų ir siurblių problemų.

Dėl šios priežasties dabartinių VDI rekomendacijų 2035 1 dalyje buvo gerokai sugriežtinti reikalavimai, kuriais siekiama išvengti nuovirų susidarymo ir jau reikalauja imtis atitinkamų priemonių „20 kW katilui“, jei regioninis vandens kietumas viršija 16.8 °dH.

Vis mažėjant finansinėms galimybėms, jau pati energijos taupymo galimybė turėtų pakankamai motyvuoti įsirengti minkštinimo sistemą. Ant boilerio sienelės esantis 1 mm nuovirų sluoksnis sumažiną efektyvumą maždaug 10 procentų. Todėl sąskaitai už šildymą siekiant 1 000 eurų, „fillsoft“ naudojimas gali greitai atsipirkti. Dėl minkšto vandens taip pat užtikrinama tai, kad jau esančios kalkių sankaupos vėl ištirpsta, kol pasiekiamas kalkių ir angliarūgštės balansas. Potencialias garantines pretenzijas katilo gamintojui yra pareikšti, kai naudojamas apdorotas vanduo (pagal VDI 2035) negu jo nenaudojant, ypač kai dabar visų katilų dokumentacijoje reikalaujama laikytis šios rekomendacijos ir ją įgyvendinti.

Sinus buffer tanks

Akumuliacinį tūrį galima nustatyti susikonfigūruojant matmenų nustatymą, kad būtų sumažintas takto dažnis*.
Naudojant kieto kuro katilą, akumuliacinis tūris turi būti nustatytas pagal apibrėžtą šildymo pajėgumą, nes skirtingai nei naudojant tokį kurą kaip alyva ar dujos, kuro tiekimo negalima reguliuoti taip lanksčiai.

*Takto dažnis: Takto dažnis yra laikas tarp šilumos ir šalčio generatoriaus išjungimo ir pakartotinio paleidimo.

Konfigūracijai svarbūs šie duomenys:

  • Šiluminė galia (šildymo arba šaldymo galia)
  • Kaupimo laikas
  • Temperatūros pasiskirstymas tarp paduodamo ir grąžinamo srautų
  • Maks. skersmuo
  • Maks. aukštis / pakreipimo matmuo
  • Apskaičiuotasis slėgis
  • Apskaičiuotoji temperatūra
  • Jei naudojamas kieto kuro katilas, turi būti žinoma katilo galia ir degimo periodas*.


*Degimo periodas: Degimo periodas yra kieto kuro degimo trukmė.

Buferinio akumuliatoriaus konfigūracijos specifikacijas paprastai galima sužinoti iš planavimo specialisto ar sistemos projektuotojo. Jei tai nepadėtų, informacijos taip pat gali suteikti šilumos generatoriaus arba šaldymo agregato gamintojas.

FAQ Sinus ProfiFixx

Deja, lentelės duomenys šia kalba nepasiekiami.

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Pločio centras – centras nuo siurblių grupės iki siurblių grupės siekia 620 mm

Deja, lentelės duomenys šia kalba nepasiekiami.

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Taip, juos galima įrengti vertikaliai (nurodytame aukštyje) arba horizontaliai (žr. brėžinį).

Iliustracija „Šilumos skaitiklis ties tiekimo įvadu
Iliustracija „Šilumos skaitiklis ties „ProfiFixx

Taip, ją galima įrengti ties tiekimo įvadu.
Kaip alternatyvą nešvarumų gaudyklei bet kurio šildymo kontūro tiekimo grupėje galite naudoti „Exdirt V“.

Valdomų šildymo kontūrų trikrypčiai maišytuvai tinka praktiškai visiems visų populiariausių gamintojų valdymo įrenginiams. Norėdami gauti daugiau techninės informacijos, susisiekite su mūsų techninės pagalbos tarnyba:

Christoph Storm
+49 (0)2557 / 9393-47

Taip, galima įrengti papildomas jutiklio movas. Idealiu atveju jos montuojamos izoliacinės dėžutės išorėje, kad nebūtų paveiktos izoliacinės savybės.

Siurblių grupės aprūpintos dviem papildomomis (1x VL 1x RL) ½“movomis, kurios gali būti papildomai naudojamos su termogilzėmis ar pan.

FAQ Sinus HydroFixx

Taip, toks pats. Slėgių skirtumus galima kompensuoti ir masės sroves galima subalansuoti. Be to, naudojant „HydroFixx“ sutaupoma medžiagų ir montavimo laiko, taip pat sutaupoma vietos, lyginant su įprastu konstrukciniu tipu.

Galima prijungti daugiau šilumos generatorių. Juos reikia išdėstyti eile. Jų negalima savavališkai prijungti prie „HydroFixx“. Kombinuojant šilumos generatorius su tiekimo temperatūromis reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jungtis su žemiausia grąžinamo srauto temperatūra įrengiama arčiau sistemos šono.

Pirminius atvamzdžius galima sumontuoti abejomis kryptimis. Reikia atkreipti dėmesį, kad jų jungtys būtų išdėstytos taip, kad vienas atvamzdis būtų kairėje ir atvamzdžių dešinėje į galvutės galą.
Tuo tarpu antriniai jungties atvamzdžiai turi būti išdėstyti viena kryptimi, tai reiškia, viena kryptimi aukštyn ir viena kryptimi žemyn.
Be to, tiekimo jungtis taip pat galima įrengti kaip atvamzdžių porą kairėje ar dešinėje skirstytuvo galo išorėje, sulygiuojant su šildymo kontūrais. Laikantis šios tvarkos, galimos kelios pirminės prieigos viena šalia kitos. Vidurinė jungtis iš šilumos generatoriaus į „HydroFixx“ galima tik ribotu pavidalu ir dėl jo reikia pasitarti su gamintoju. Tai taip pat taikoma ir atvamzdžio funkcionalumui galvutės gale.
Atvamzdžių seka gali varijuoti. Nuolatinė kaita tarp priekinės ir atbulinės eigos nėra būtina.

Jutiklio mova, skirta priekinės eigos temperatūrai fiksuoti, visada yra nustatyta taip, kad fiksuojama visų šilumos generatoriaus  tūrinių srautų ir perėjimo į hidraulinį separatorių suma.

FAQ Sinus hydraulic separators

Pagrindinė hidraulinio separatoriaus funkcija yra hidrauliniu būdu atskirti katilo kontūrą ir (arba) vartotojo kontūrą.

Ypač kai šilumos vartotojo ir šilumos generatoriaus tūrio srautai yra skirtingų dydžių, hidraulinio separatoriaus naudojimas yra optimalus sprendimas siekiant išvengti neteisingų hidraulinių sujungimų. Naudojant hidraulinį separatorių taip pat išvengiama abipusės pirminių ir antrinių siurblių ar reguliavimo vožtuvų įtakos.

Daugeliu atveju temperatūra matuojama ties antriniu paduodamu srautu, nes jis aprūpina šilumos kontūrą ir taip pat esant maišytam grįžtamajam vandeniui turi suteikti reikiamą energijos kiekį. Taip užtikrinama, kad matuojama būtų ne gryna katilo paduodamo srauto temperatūra, o (veikiant baipasiniam režimui) į įrenginį tekančio maišyto vandens iš katilo paduodamo srauto ir įmaišyto grįžtamojo srauto temperatūra. Toks yra dažniausias reguliavimo būdas. Tačiau esama tam tikrų atveju, kai į grįžtamojo srauto temperatūrą irgi reikia atsižvelgti. Įprastu atveju tai reiškia paduodamo srauto temperatūros fiksavimo jutiklį, esantį šerdiniame sraute į sistemą, specialiais atvejais dėl jutiklio padėties reikėtų pasitarti su katilo ar valdiklio gamintoju.

„HidroFixx“ galima įmontuoti į praktiškai bet kokią sistemą, kurioje reikia naudoti hidraulinį separatorių, esant sąlygai, kad hidraulinis separatorius yra tiesiai po skirstytuvu ir nėra įrengta jokio papildomo separatoriaus.

Turbūt labiau nei bet kada anksčiau, tačiau siurblių ir valdymo technika nuolat tobulėja ir šiandien esama daugybės galimybių atlikti hidraulinį šildymo sistemos subalansavimą, tačiau niekada nėra galimybės šimtu procentų įvertinti charakteristikų visose eksploatacinėse situacijose.

Šiandieniniuose katiluose vandens kiekis kartais būna toks mažas, kad hidraulinį separatorių reikėtų naudoti tam, kad būtų išvengta sistemos taktų ar netgi veikimo sausąja eiga.

Pagrindinė hidraulinio separatoriaus funkcija šildymo sistemoje yra hidrauliniu būdu atskirti katilo kontūrą ir (arba) vartotojo kontūrą. Kai šilumos vartotojo ir šilumos generatoriaus tūrio srautai yra skirtingų dydžių, hidraulinių separatorių naudojimas yra optimalus sprendimas siekiant išvengti neteisingų hidraulinių sujungimų.

Vertikaliai įrengtuose hidrauliniuose separatoriuose dėl temperatūrų ir tankio skirtumų susidaro atitinkamas temperatūrų susisluoksniavimas. Ši būsena išlieka tol, kol nebelieka ženklių priemaišų. Ši situacija atsiranda nebent tik šildymo įrenginiui veikiant pilnos apkrovos režimu.

Šiandien naudojant kondensuojančius katilus dalis grįžtančio vandens pridedama prie antrinio paduodamo srauto, kad katilo grįžtamojo srauto temperatūra būtų palaikoma žema ir taip būtų galima išnaudoti kondensacijos efektą.  Dėl šios priežasties hidrauliniai separatoriai visada veikia baipasiniu režimu, kuris neleidžia susidaryti terminiam susisluoksniavimui. Dėl šios priežasties šiandien nebėra būtinybės hidraulinių separatorių montuoti horizontaliai, nes ten jėgų laukai (plūduriavimo ir žemės traukos jėgų) dėl norimų priemaišų negali veikti prieš srauto jėgą.

Bendrai paėmus, iš dviejų tūrio srautų (pirminio arba antrinio), esant pilnai apkrovai, matmenų nustatymui naudojamas didesnysis.

Šio maksimalaus tūrinio srauto rezultatas esant <0,2 m/s greičiui apibrėžia skerspjūvio plotą, kurį gali turėti separatorius, ir iš jo galima išvesti skersmenį. Greičiai jungiamuosiuose atvamzdžiuose turėtų būti maždaug nuo 0,7 m/s iki 1,2 m/s (pagal dydį), priklausomai nuo vamzdyno parametrų. Separatoriaus aukštis nustatomas pagal atstumą tarp pirminio ir antrinio jungiamųjų atvamzdžių, jis turėtų būti mažiausiai 2,5 karto didesnis už skersmenį arba 10 kartų didesnis už jungties vardinį plotį mažos galios srityje.