Ontgassingsystemen & Afscheidingstechniek

Zowel afscheidingstechniek als ontgassingsystemen van Reflex dienen om te zorgen dat systemen optimaal functioneren. Vreemde voorwerpen en materialen van welke aard dan ook kunnen leiden tot aanzienlijke vermindering van het vermogen en de levensduur van de apparatuur en tot verkleining van de onderhoudsintervallen. Onze oplossingen helpen om dit te voorkomen en om optimale bedrijfsomstandigheden te bereiken.

De afscheidingstechniek van Reflex maakt gebruik van mechanische afscheidingsprocessen waarvoor geen extra vermogen nodig is. Er zijn versies voor vuil en slib en voor gassen en vrije lucht. De afscheiding van gassen omvat micro- of luchtbellen en vrije lucht, met name tijdens het vullen en leegmaken van een installatie.

Servitec-ontgassingsystemen ontgassen ook opgeloste gassen in een vacuüm. Het proces wordt door een Reflex Control-besturing elektronisch gecontroleerd en geoptimaliseerd.