Reflexomat (compressorgestuurd)

I Reflexomat trykkholdestasjonene styres trykket på gassiden av beholderen ved hjelp av en kompressor:

  • Hvis det innstilte trykket overskrides, åpnes overløpsventilen og slipper ut luft fra ekspansjonsbeholderen. På grunn av trykkfallet på luftsiden strømmer vannet inn i ekspansjonsbeholderen, trykket i systemet faller.
  • Når det innstilte trykket underskrides, slår kompressoren seg på og fyller luft på luftsiden av ekspansjonsbeholderen. Dette presser vannet inn i systemet, senker vannstanden i beholderen og øker trykket i systemet.

For ettermatingen og avgassingen kan Reflexomat utrustes med ekstra enheter. Muligheten for intelligent integrering av en ettermating er allerede integrert i Reflex Control-styreenheten.


Reflexomat Silent Compact

Het nominale volume van de vaten is 200-5.000 l. Een besturingseenheid regelt het drukbehoud met één of twee compressoren en de luchtuitlaatklep.

To the product overview...

Reflexomat

Het nominale volume van de vaten is 200-5.000 l. Een besturingseenheid regelt het drukbehoud met één of twee compressoren en de luchtuitlaatklep.

To the product overview...