Verdelers met enkele kamer

Éénkamerverdelers verdelen en verzamelen alleen het water van de aanvoer of retour tegelijk.
Daarom zijn twee afzonderlijke componenten vereist. Deze worden vooral gebruikt in systemen met hogere drukken en temperaturen, of als er geen besloten ruimten zijn.