Voorraadvaten, boilers & Warmtewisselaars

De nieuwe ErP-richtlijn voor verwarmingstechniek wordt eind september van kracht. “ErP” staat voor “Energy related Products” – producten die relevant zijn voor het energieverbruik. In de toekomst zullen product- en module-labels informatie over specifieke energie-eigenschappen ter beschikking stellen. Drinkwater en buffertanks tot 2000 liter zijn onderworpen aan de gedefinieerde minimumeisen, de etiketteringsplicht bestaat slechts tot een opslagvolume van 500 liter. Terwijl productlabels alleen verwijzen naar individuele producten zoals warmwateropslagtanks, identificeert het module-label het gehele verwarmingssysteem met alle geïntegreerde componenten. Reflex is met zijn warmwatertanks goed op voorbereid (daar gaat het om) en kan alle top energie-efficiëncy-klassen van de nieuwe ErP-richtlijn afdekken: A, B en C. Energie-efficiëntie betekent bij opslagtanks het vermijden van warmteverlies. Dit wordt bereikt door een efficiënte warmte-isolatie.

Reflex heeft een nieuwe warmte-isolatie voor zijn opslagtanks ontwikkeld: rECOflex. De gebruikte PU-schuim met gesloten poriën vormt tijdens het productieproces een groot aantal microscopisch kleine cellen. De wanddiktes van de cellen zijn zo klein dat de warmtegeleiding drastisch wordt verminderd. De opslagtank is volledig omgeven met rECOflex-schuim en zorgt er zo voor dat de kostbare thermische energie in de opslagtank blijft. DE bouwstofklasse volgens DIN 4102 is B2.