Order fabrieksklantenservice (NL)

Contactgegevens

Vul de volgende gegevens in en stuur het ingevulde formulier naar onze centrale fabrieksklantenservice. Wij zullen uw bestelling onmiddellijk verwerken en doorsturen naar de verantwoordelijke klantenservicetechnicus. De door ons ingeschakelde servicetechnicus De installateur maakt op korte termijn een afspraak met u, de contactpersoon ter plaatse. Onjuist uitgevoerde opdrachten kunnen niet worden uitgevoerd.


Ordergegevens
Vul uw eigen ordernummer in! (Niet het Reflex bestelnummer)

Ander factuuradres

Factuur per e-mail

Hier kunt u desgewenst een ander e-mailadres invoeren.


Objectgegevens

Systeemgegevens

Hieronder heeft u de mogelijkheid om meer informatie toe te voegen. Dit kunnen foto's zijn die de schade tonen of een typeplaatje.

Behandeld systeemwater
Zo ja, selecteer dan

Bestelling versturen
Reden voor de bestelling van de klantenservice*

Houd er rekening mee dat wij de klantenservice zullen uitvoeren onder de momenteel geldende en bekende voorwaarden voor de klantenservice, voor zover dit geen garantie is. De factuur zal uitsluitend worden uitgereikt aan de klant van de klantenservice, met uitzondering van de specificatie van een ander factuuradres. De beslissing of er al dan niet sprake is van een garantieclaim kan alleen door de klantenservice worden genomen. Er wordt ook een berekening gemaakt als een eventuele melding van gebreken ongegrond blijkt te zijn. Onze actuele voorwaarden vindt u in onze servicevoorschriften.

De reparatie wordt ook uitgevoerd indien de melding van het gebrek ongegrond blijkt te zijn.

Indien de reparatie niet gewenst is, worden de gemaakte reis- en inspectiekosten in rekening gebracht

Privacybeleid*
Hier vindt u ons privacybeleid.
captcha