Deskový výměník

Zadání údajů

Jaký typ výměníku požadujete?
Deskový výměník
Jaký výkon má být deskovým výměníkem přenesen?
Výkon (Q)
kW
Systémové parametry
Strana 1
Medium
Koncentrace
%
Vstupní teplota
°C
Výstupní teplota
°C
Hmotnostní průtok
kg/s
Objemový průtok
m³/h
max. tlaková ztráta
kPa
min. přebytek plochy
%

přehled výsledků

Zadejte do příslušných políček Vaše údaje a klikněte na tlačítko „vypočítat“. Systém automaticky vygeneruje seznam použitelných deskových výměníků.