Objednávacie č. 4200116

SINUS HydroFixx 200/200, 6 hrdlá s 300 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

SINUS HydroFixx
Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddeľovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceľového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, zboku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prívodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarkom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možné sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Typ: 200/200
Materiál: S 235 JR
Obsah pre distribútora: 21,5 L/lfdm
Obsah oddelenia: 14,5 L/lfdm
Počet hrdiel: 6 St.
Prevádzková teplota: -10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak: 0 bar - 6 bar
Max. objemový prietok: 25,8 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C: 4,3 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C: 1 %
Zvýšenie spätného toku: 0,2 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K: 600,00 kW
Dĺžka: 1750 mm
Hrúbka steny: 4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla): jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači): 300 mm
Hmotnosť: 117,30 kg
Hmotnosť: 33,7 kg/lfdm