Objednávacie č. 8835910

Odplyňovací automat Reflex Servitec
na odplynenie systému v uzavretých okruhoch vykurovacej vody a chladenia ako plne automatická multifunkčná jednotka s automatickým odplynením a automatickým hydraulickým nastavením procesu odplynenia a sledovaním požiadavky na doplnenie.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti určenej na montáž na stenu a elektronického, ergonomicky usporiadaného ovládača Control Smart so značkou CE.

V hydraulickej časti sa realizuje odplyňovanie prostredníctvom čerpadla v spojení s vertikálne umiestnenou mosadznou vákuovou rozprašovacou trubkou. Táto sa skladá z vákuovej rozprašovacej trysky, odvzdušňovacím ventilom a snímačom hladiny. Riadiaca jednotka sa nachádza v kryte z expandovaného polypropylénu s otvárateľnými dvierkami chránená pred nečistotami.

Ovládanie Control Smart je integrované v robustnom plastovom kryte, v ktorom je umiestnená silová aj komunikačná elektronika a ovládací panel s klávesnicou odolnou voči nečistotám. Bluetooth integrovaný ako štandardné komunikačné rozhranie. Ovládanie má plne automatické mikroprocesorové riadenie s časovou funkciou, rozlišovaním pamäte chýb a parametrov, LED displej prevádzkových režimov a všeobecných chybových hlásení, vizualizácia stavu riadenia pre tlak systému a všetky príslušné prevádzkové a chybové hlásenia s aplikáciou Control Smart cez Bluetooth komunikáciu.

Control Smart umožňuje bezdrôtové komfortné ovládanie cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfóny a tablety pre operačné systémy iOS a Android pre jednoduché uvedenie do prevádzky a pre vizualizáciu fungovania systému. K dispozícii sú nasledujúce funkcie:
  • Automatické nastavenie času a dátumu
  • Nastavenie a nastavenie minimálneho prevádzkového tlaku p0
  • Používateľ môže ľubovoľne zapínať časy pre plynulé a intervalové odplyňovanie možno priradiť a zadať
  • bezplatnú parametrizáciu dňa v týždni a času pre prevádzkový režim intervalového odplyňovania vrátane letnej funkcie
  • stav, výstražné a chybové hlásenie tlaku a prevádzkových stavov systému vrátane diagnostických informácií a odporúčaní pre činnosť
  • automatické aktualizácie softvéru

Riadiaca jednotka je kompletne zmontovaná a zapojená, pripravená na pripojenie v súlade s predpismi VDE, sieťový napájací kábel a sieťová zástrčka, systémové prípojky pomocou integrovaných uzáverov.

Funkčnosť v optimalizovanej prevádzke s cyklami na plynulé a intervalové odplyňovanie. Regulácia sa uskutočňuje prostredníctvom integrovaného systému vyhodnotenia tlaku s automatickým prerušením a chybovým hlásením, ak dôjde k prekročeniu doby chodu a / alebo počtu cyklov. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.

Reflex Fillcontrol Plus Compact
automatické doplňovacie zariadenie pre vykurovacie a chladiace systémy s membránovými expanznými nádobami (MAG).

Umožňuje kontrolované doplňovanie v súlade s DIN EN 1717 a DIN 1988 požadované bezpečné doplňovanie vody s priamym plnením systému pitnou vodou, udržiavania tlaku v systéme je plne funkčné riadenie podľa DIN EN 12828 a VDI 4807.

Pozostáva z uzatváracieho ventilu, oddeľovača systému (BA) testovaného DVGW podľa DIN EN 12729, sitiek, snímača tlaku, guľového ventilu motora, regulátora tlaku s manometrom a mikroprocesorovej regulácie. Všetky komponenty sú ľahko prístupné a priestorovo nenáročné integrované do krytu.

Riadené doplňovanie vody závislé od tlaku sa vykonáva s automatickým prerušením a chybovým hlásením, ak je prekročený nastavený čas chodu alebo počet cyklov.

Pomocou tohto nastaviteľného prevádzkového režimu je možné uskutočňovať doplňovanie. Plne automatizovaný, programovateľný mikroprocesorový ovládač s LCD displejom pre všetky príslušné prevádzkové a poruchové správy, ako aj beznapäťový výstup pre nadradené riadenie a monitorovanie, s označením CE.

Typ: Mini & Fillcontrol Plus Compact
max. objem zariadenia: 1 m³
Min. vonkajšia teplota: 1 °C
Max. prípust. Prevádzková teplota: 60 °C
Max. vonkajšia teplota: 45 °C
max. prípustný prevádzkový pretlak: 4 bar
Max. hladina akustického tlaku: 55 dB(A)
Prípojka elektrická: 230V/50Hz
Prípojka výtlačnej strany: G 1/2"
Prípojka Strana odtoku: G 1/2"
Max. elektr. menovitý výkon: 0,06 kW
Stupeň separácie uvoľnených plynov do: 90 %
Čiastočný objemový prietok siete: 0,050 m³/h
Elektr.menovitý prúd: 0,30 A
Max. výška: 420 mm
Šírka: 295 mm
Hĺbka: 220 mm
Hmotnosť: 8,60 kg