Objednávacie č. 8880211

Reflex Reflexomat Riadiaca jednotka RS 90/1 besides pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku

Reflexomat
Hydraulický a riadiaci modul pre kompresorom riadenú stanicu na udržiavanie tlaku Reflexomat na udržiavanie tlaku a na reguláciu doplňovanej vody v uzavretých okruhoch vykurovacej vody a chladenia.Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti a riadiacej a ovládacej jednotky Control Basic. Oba sú ergonomické a ľahko sa udržujú v modulárnom systéme rámu stojacom na podlahe vyrobenom z presných eloxovaných hliníkových profilov EV 1 a s označením CE. Vo vzduchovej časti je tlak udržiavaný pomocou kompresora stlačeného vzduchu v spojení s elektromagnetickým ventilom stlačeného vzduchu ako prepúšťacím ventilom.

Poistný ventil sa používa na ochranu tlaku základnej nádrže RG alebo prídavnej nádrže RF, ktorá sa má pripojiť. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača.Vo vzduchovej časti je tlak udržiavaný pomocou kompresora stlačeného vzduchu v spojení s elektromagnetickým ventilom stlačeného vzduchu a prepúšťacím ventilom. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača. Vzduchová časť pozostávajúca z:
  • kompresora stlačeného vzduchu
  • elektromagnetického ventilu testovaného na komponenty
  • bezpečnostného ventilu testovaného na komponenty na ochranu tlaku v membránovej tlakovej expanznej nádobe
  • elektronického snímača tlaku
  • vľavo príslušné spojovacie vedenia

Ovládací prvok Control Basic je integrovaný v robustnom plastovom kryte, v ktorom je umiestnená silová a komunikačná elektronika a ovládací panel s klávesnicou odolnou voči nečistotám. Control Basic je plne automatické, voľne parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie s hodinami v reálnom čase, rozlišujúcou pamäťou chýb a parametrov, dvojriadkový textový displej pre tlak systému, hladinu naplnenia nádoby a všetky príslušné prevádzkové a poruchové hlásenia, LED displej prevádzkových režimov a súhrnné chybové hlásenia. Komunikačná elektronika pozostávajúca z:
  • rozhrania RS 485 ako dátového rozhrania alebo na pripojenie voliteľných komunikačných komponentov
  • beznapäťový výstup na preposielanie hromadnej správy
  • digitálny vstup na spracovanie signálu kontaktného vodomeru
  • Výstup 230 V na pripojenie doplňovacieho elektromagnetického ventilu ovládaný výškou hladiny.

Riadiaca jednotka je vyrobená a zapojená v súlade s predpismi VDE, zapojená do elektrickej siete, sieťový kábel a sieťová zástrčka.

Funkčnosť udržiavania tlaku v rozsahu +/- 0,1 bar vrátane kontroly kompresora. Riadené doplňovanie vody, automatické prerušenie a chybové hlásenie pri prekročení doby chodu a / alebo počtu cyklov. Možnosť vyhodnotenia kontaktného vodomeru vrátane voliteľného monitorovania kapacity iónomeničov v doplňovacom potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.
Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE.
Typ: RS 90/1 besides
Riadiaca jednotka: stojaci vedľa
Max. prípust. Prevádzková teplota: 70 °C
max. prípustný prevádzkový pretlak: 6 bar
Max. hladina akustického tlaku: 72 dB(A)
Stupeň ochrany: 
Prípojka elektrická: 230V/50Hz
Max. elektr. menovitý výkon: 0,75 kW
Max. výška: 683 mm
Šírka: 470 mm
Hĺbka: 550 mm
Hmotnosť: 25,00 kg