Objednávacie č. 8885100

Reflex Reflexomat Riadiaca jednotka RS 400/2 T pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku

Reflexomat
Hydraulický a riadiaci modul pre kompresorom riadenú stanicu na udržiavanie tlaku Reflexomat na udržiavanie tlaku a na reguláciu doplňovanej vody v uzavretých okruhoch vykurovacej vody a chladenia.Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti a riadiacej jednotky Control Touch. Obe sú ergonomické a ľahko sa udržujú v modulárnom systéme rámu uloženom na podlahe a vyrobenom z presných eloxovaných hliníkových profilov EV 1 a s označením CE. Vo vzduchovej časti je tlak udržiavaný pomocou kompresora stlačeného vzduchu v spojení s elektromagnetickým ventilom stlačeného vzduchu a prepúšťacím ventilom.

Poistný ventil sa používa na ochranu tlaku základnej nádrže RG alebo prídavnej nádrže RF, ktorá sa má pripojiť. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača.Vo vzduchovej časti je tlak udržiavaný pomocou dvoch kompresorov stlačeného vzduchu v spojení s elektromagnetickým ventilom stlačeného vzduchu ako prepadovým zariadením. Tlak v systéme sa meria pomocou elektronického snímača. Vzduchová časť pozostávajúca z:
 • Vzduchové kompresory
 • elektromagnetický ventil testovaný na komponenty
 • bezpečnostný ventil testovaný na komponenty na ochranu tlaku v membránovej tlakovej expanznej nádobe
 • elektronický snímač tlaku
 • vľavo príslušné spojovacie vedenia
Riadiaca jednotka Control Touch s farebným TFT displejom vrátane komunikačnej elektroniky je integrovaná v robustnom plastovom kryte navrhnutom ako panel a namontovaná vodorovne priamo na ovládacom prvku. Voliteľné samostatné a zvislé upevnenie na stenu, max. je možná vzdialenosť troch metrov od silovej elektroniky. Komunikačná elektronika pozostávajúca z:
 • 4,3 "odporového farebného dotykového displeja pre programovanie, prevádzkovú dokumentáciu a monitorovanie, ako aj poskytovanie pomocných textov pre všetky funkcie
 • dve rozhrania RS485 ako dátové a komunikačné rozhrania
 • sériové rozhranie TTL s dvomi pripájacími svorkami na pripojenie 2 dosiek IO
 • beznapäťový výstup na odovzdávanie hromadnej správy
 • dva galvanicky izolované analógové výstupy, napr. na tlak v systéme
 • Vstup na meranie z kontaktných vodomerov
 • Slot pre kompaktný zbernicový modul, SD kartu napr. na čítanie údajov, aktualizácie softvéru atď.
 • Výstup 230 V na pripojenie doplňovacieho elektromagnetického ventilu ovládaný výškou hladiny.
Silová elektronika je inštalovaná vo vlastnej plastovej rozvodnej skrini priamo pod riadiacou jednotkou. El. energia sa dodáva cez hlavný vypínač. Konkrétne pozostáva z:
 • Hlavný vypínač na vonkajšej strane krytu
 • Ovládanie kompresora
 • Vedenie káblov pre externé pripojenia
 • Montážny priestor pre voliteľné moduly Riadiaca jednotka je kompletne zostavená a pripravená na pripojenie Káblové pripojenie podľa predpisov VDE
Control Touch je plne automatické a voľne parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie s dotykovým ovládaním, hodinami reálneho času, rozlišovaním chýb chýb a parametrov, kombinovaným grafickým a textovým zobrazením tlaku systému, stavu naplnenia nádoby a všetkých relevantných prevádzkových a poruchových hlásení, funkčného diagramu, signalizácie aktívneho prevádzkového režimu, hromadného hlásenia poruchy, minimálnej úrovne naplnenia ako aj funkcia kompresorov, elektromagnetického ventilu vzduchu a doplňovacieho ventilu.

Funkčnosť udržiavania tlaku v rozsahu +/- 0,1 bar vrátane kontroly kompresora. Riadené doplňovanie vody, automatické prerušenie a chybové hlásenie pri prekročení doby chodu a / alebo počtu cyklov. Možnosť vyhodnotenia kontaktného vodomeru vrátane voliteľného monitorovania kapacity iónomeničov v doplňovacom potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.
Vyrobené podľa DIN EN 12828 a požiadaviek VDI 4708 so značkou CE.

Typ: RS 400/2 T
Riadiaca jednotka: stojaci vedľa
Max. prípust. Prevádzková teplota: 70 °C
max. prípustný prevádzkový pretlak: 6 bar
Max. hladina akustického tlaku: 72 dB(A)
Stupeň ochrany: 
Prípojka elektrická: 400V/50Hz
Max. elektr. menovitý výkon: 4,80 kW
Max. výška: 921 mm
Šírka: 1230 mm
Hĺbka: 792 mm
Hmotnosť: 118,00 kg