Stanice na udržanie tlaku

Stanice na udržiavanie tlaku sú ďalším vývojom tradičných membránových expanzných nádrží so statickými tlakovými podložkami. Princíp sa líši tým, že na zmenu objemu vo vnútri pripojenej nádrže sa používa prídavná riadiaca jednotka na jej vysoko efektívne využitie.