Odplyňovacie systémy & Separačná technika

Cudzie telesá a materiály môžu výrazne znížiť výkon a životnosť vykurovacieho systému a zvýšiť frekvenciu údržby. Naše riešenia tomu pomáhajú predchádzať a dosahovať optimálne prevádzkové podmienky.

Separačná technológia spoločnosti Reflex využíva mechanické separačné procesy, pri ktorých nie je potrebná pomocná energia. K dispozícii sú vyhotovenia pre nečistoty a kaly, ako aj pre mikrobublinky a voľný vzduch. Separácia zahŕňa mikrobublinky, vzduchové bubliny a voľný vzduch, najmä počas plniacich a vypúšťacích procesov.

Vo vytvorenom vákuu odplyňovacie systémy Servitec odstraňujú aj rozpustené plyny. Proces je elektronicky monitorovaný a optimalizovaný systémom Reflex Control.