Separátor vzduchu a nečistoty

Separátory od spoločnosti Reflex dokážu nielen odplyniť, ale aj oddeliť mikrobublinky, nečistoty alebo kal. Pre solárne systémy sú k dispozícii špeciálne vyvinuté odvzdušňovacie ventily a odlučovače mikrobublín. Sortiment dopĺňa zodpovedajúca tepelná izolácia Remov Iso. Konštrukcia odlučovačov Ex je výsledkom desaťročí skúseností a zabezpečuje trvalú spoľahlivú funkciu.


Exvoid-T

Exvoid T odvádza separované plyny do atmosféry. Tak je on napr. integrálnou súčasťou separátora mikrobublín Exvoid.

K prehľadu produktov...

Exvoid

Exvoid Separátory mikrobublín sa používajú prednostne pri vrcholoch k prevádzkovému odvzdušneniu. Mikrobubliny sa odstraňujú spoľahlivo a rýchlo.

Vyhotovenia:

  • Mosadz so závitom, DN 20 aj s prípojkou s upínacím krúžkom
  • Oceľ so zváranou a prírubovou prípojkou

K prehľadu produktov...

Exdirt

Exdirt vyseparuje sám sotva viditeľné častice nečistoty a kalu, šetrí tým zariadenie a šetrí prevádzkové náklady.

Vyhotovenia:

  • Mosadz so závitovou prípojkou, DN 20 aj s prípojkou s upínacím krúžkom
  • Oceľ so zváranou prípojkou alebo prírubovou prípojkou
  • Oceľ s revíznym otvorom, zváranou prípojkou alebo prírubovou prípojkou

K prehľadu produktov...

Extwin

Ak sa majú citlivé prístroje na vrcholoch chrániť, ponúkajú sa Extwin, ktoré separujú tak kal ako aj mikrobubliny.

Vyhotovenia:

  • Mosadz so závitom, DN 20 aj s prípojkou s upínacím krúžkom
  • Oceľ so zváranou alebo prírubovou prípojkou
  • Oceľ s revíznym otvorom, zváranou alebo prírubovou prípojkou

K prehľadu produktov...

  • Expanzná pasca k pripojeniu na poistné ventily generátorov tepla k oddeleniu zmesí voda-para, podľa DIN EN 12828
  • Oddeľovač vzduchu k separácii plynových bublín v kvapalinových obehoch

K prehľadu produktov...