HydroFixx

SINUS HydroFixx spája funkčnosť kompaktného rozdeľovača s funkčnosťou hydraulického oddeľovača. Ako mimoriadne priestorovo úsporný komponent zabezpečuje SINUS HydroFixx bezpečnú hydrauliku vo všetkých prevádzkových stavoch vo vykurovacích aj chladiacich systémoch.


Rovnomerná rozteč pripojení

Rozdeľovače SINUS HydroFixx s jednotnou vzdialenosťou dýz si môžete ľubovoľne vybrať z hľadiska počtu a menovitého priemeru ich prípojok, pretože tieto rozdeľovače sa vyrábajú individuálne. V tomto prípade je možné kombinovať aj niekoľko zdrojových a spotrebných okruhov bez toho, aby to spôsobilo hydraulické problémy. Vďaka jednotnej vzdialenosti dýz je výroba a dodávka možná v najkratšom čase.

K prehľadu produktov...

Variabilné vzdialenosti pripojení

Rozdeľovače SINUS HydroFixx s variabilnou vzdialenosťou dýz sa realizujú podľa konkrétneho projektu. Okrem počtu a menovitého priemeru prípojok možno ľubovoľne zvoliť aj vzdialenosti.

K prehľadu produktov...

HydroFixx Mini

SINUS HydroFixx Mini sa používa v systémoch do 150 kW. Ak sa má obvod zdroja namontovať zdola na rozdeľovač. Vďaka integrovanému hydraulickému spínaču je tento zdrojový okruh bezpečne oddelený od vykurovacích okruhov, ktoré majú byť pripojené zhora. Pripojenia vykurovacích okruhov sú zamerané na spoločné skupiny čerpadiel.

K prehľadu produktov...

Kaskády

Kaskády sa používajú na kombináciu niekoľkých zdrojov tepla rovnakej konštrukcie vo forme paralelného obvodu. Spravidla sú vybavené integrovaným hydraulickým oddeľovačom a prispievajú tak k spoľahlivej hydraulike.

K prehľadu produktov...