Tlakové expanzné nádoby s membránou

Správny tlak je základnou požiadavkou pre dokonalé fungovanie vykurovacích, solárnych a chladiacich systémov, ako aj systémov na zvyšovanie tlaku. Membránové expanzné nádoby tu ponúkajú jednoduché a zároveň inteligentné riešenie. Fungujú bez elektrického prúdu, kompresora alebo čerpadla. Prevádzka je veľmi jednoduchá: membrána rozdeľuje nádobu na vodnú a plynovú komoru a zabraňuje difúzii plynu do vody.