Multivalentní řešení

Multivalentní řešení jsou ideální pro systémy vytápění nebo chlazení s různými teplotními zónami, například při použití různých zdrojů. Tyto speciální produkty zajišťují bezpečnou hydrauliku s maximální účinností. Rozlišujeme zde tři různé typy produktů: SINUS MultiFlow Domnestic je zvláště výkonný pro malé soustavy, SINUS MultiFlow Center lze konfigurovat individuálně a má také prostor pro akumulaci, SINUS MultiFlow Expert kombinuje vlastnosti SINUS MultiFlow Center s kompaktními rozdělovači, které šetří místo a snadno se montují.


MultiFlow Domestic

Tento multivalentní rozdělovač je určen pro speciální použití v systémech kondenzačních kotlů nebo tepelných čerpadel, ve kterých je radiátorový okruh kombinován s podlahovým vytápěním. Účinnost je výrazně zvýšena využitím zbytkového tepla ze zpáteční větve radiátorového okruhu pro podlahové vytápění.

K přehledu produktů...

MultiFlow Expert

SINUS MultiFlow Expert se skládá z víceteplotního zónového vyrovnávače a rozdělovače pro oblast s rozsahem vysokých a nízkých teplot. Toto řešení je určeno pro systémy vytápění a chlazení se třemi teplotními zónami. Zbytkové teplo z vysokoteplotního okruhu se využívá k napájení nízkoteplotních okruhů. Tím je dosaženo obzvláště vysoké účinnosti a hydraulické oddělení zajišťuje bezpečnou funkci ve všech provozních stavech.

K přehledu produktů...

MultiFlow Center

SINUS MultiFlow Center je projektově specifické a individuálně navržené všestranné zařízení. Vícevrstvý akumulační zásobník spojuje funkci multivalentního rozdělovače, akumulace energie a hydraulického oddělení v jednom produktu. Tímto způsobem lze pokrýt jak minimální doby provozu zdrojů, tak špičkové zatížení a zaručit bezpečný a bezporuchový provoz.

Pro další informace si můžete stáhnout naši produktovou brožuru.

K přehledu produktů...