Multivalentné riešenia

Multivalentné riešenia sú ideálne pre vykurovacie alebo chladiace systémy s rôznymi teplotnými zónami, napríklad pri použití rôznych zdrojov. Tieto špeciálne výrobky zabezpečujú bezpečnú hydrauliku s maximálnou účinnosťou. Tu je potrebné rozlišovať medzi tromi rôznymi typmi výrobkov: SINUS MultiFlow Domestic je mimoriadne výkonný v malých systémoch, SINUS MultiFlow Center je individuálne konfigurovateľný a má aj objem nádrže, SINUS MultiFlow Expert kombinuje vlastnosti A SINUS MultiFlow Center s vlastnosťami priestorovo úsporných a ľahko inštalovateľných kompaktných rozdeľovačov.


MultiFlow Domestic

Tento multivalentný rozdeľovač je určený na špeciálne použitie v systémoch s kondenzačným kotlom alebo tepelným čerpadlom, v ktorých je radiátorový okruh kombinovaný so systémom podlahového vykurovania. Týmto spôsobom sa výrazne zvyšuje účinnosť tým, že zvyškové teplo z vratnej strany radiátorového okruhu sa využíva na podlahové vykurovanie.

K prehľadu produktov...

MultiFlow Expert

SINUS MultiFlow Expert sa skladá z hydraulického oddeľovača s viacerými teplotnými zónami a rozdeľovača pre vysoký a nízky teplotný rozsah. Toto riešenie je určené pre vykurovacie a chladiace systémy s tromi teplotnými zónami. Množstvo zvyškového tepla z vysokoteplotného okruhu sa využíva na zásobovanie nízkoteplotných okruhov. Tým sa zabezpečuje mimoriadne vysoká úroveň účinnosti, zatiaľ čo hydraulické oddelenie zabezpečuje bezpečné fungovanie za všetkých prevádzkových podmienok.

K prehľadu produktov...

MultiFlow Center

SINUS MultiFlow Center je individuálne navrhnuté univerzálne zariadenie prispôsobené konkrétnemu projektu. Viacvrstvová vrstvená nádrž spája funkcie viacvrstvovej distribúcie, akumulácie energie a hydraulického oddelenia v jednom výrobku. Týmto spôsobom možno pokryť minimálny čas chodu zdroja aj špičkové zaťaženie, pričom je zabezpečená aj bezpečná a bezporuchová prevádzka.

Pre ďalšie informácie si môžete stiahnuť našu brožúru o produkte.

K prehľadu produktov...