ProfiFixx

SINUS ProfiFixx je kompletný systém pozostávajúci z rozdeľovača, prírubových čerpadlových skupín a izolácie v súlade s nemeckým stavebným zákonom. Systém je individuálne konfigurovateľný, takže ako základ možno rozdeľovač a tiež príslušné vykurovacie okruhy a prívody prispôsobiť projektu. SINUS ProfiFixx sa dá flexibilne nasadiť vo vykurovacích systémoch s výkonom až do 1 600 kW.


Základňa

Základ tvorí základný rám A SINUS ProfiFixx a môže pozostávať z kompaktného rozdeľovača, tepelne izolovaného kompaktného rozdeľovača alebo SINUS HydroFixx.

K prehľadu produktov...

Plniť

Pokiaľ ide o dodávku, je možné si vybrať medzi dodávkou s odlučovačom kalu a magnetitu Exdirt V alebo bez neho. Odlučovač Exdirt V zabezpečuje spoľahlivú separáciu kalu a magnetitu. Tým sa zabráni upchávaniu potrubia a predíde sa tak poruchám. Rovnako ako čerpadlové skupiny a rozdeľovač je aj prívod jednotne izolovaný.

K prehľadu produktov...

Vykurovacie okruhy

Vykurovacie okruhy sú k dispozícii v menovitých priemeroch DN 25 až DN 80 a môžu byť voliteľne realizované ako regulované okruhy vrátane trojcestných zmiešavačov alebo neregulované vykurovacie okruhy bez trojcestných zmiešavačov. Inštalácia čerpadla na mieste sa vykonáva rýchlo a jednoducho výmenou figuríny čerpadla. Na strane systému majú čerpadlové skupiny závitovú prírubu.

K prehľadu produktov...