Reflexomat (kompresorom riadený)

V automatoch na udržiavanie tlaku Reflexomat je tlak na strane plynu v nádrži regulovaný pomocou kompresora:

  • Ak je nastavený tlak prekročený, otvorí sa ventil a vypustí vzduch z expanznej nádrže. Pokles tlaku na strane vzduchu spôsobí, že do expanznej nádoby začne prúdiť voda a tlak v systéme klesne.
  • Keď tlak klesne pod nastavenú hodnotu, zapne sa kompresor a dodá vzduch na stranu vzduchu expanznej nádoby. Tým sa voda vtlačí do systému, hladina vody v nádrži klesne a tlak v systéme sa zvýši.

Na doplňovanie a odplyňovanie možno zariadenie Reflexomat vybaviť ďalšími zariadeniami. Možnosť inteligentnej integrácie doplňovania je už integrovaná v riadiacej jednotke Reflex Control.


Reflexomat XS

Compact compressor-controlled pressurizing station for use in small and medium-sized heating and cooling systems with a nominal vessel volume of 80 l. Smart Control regulates the pressurization with a compressor as well as the air discharge valve.

K prehľadu produktov...

Reflexomat Silent Compact

Compact compressor-controlled pressurizing station for use in small and medium-sized heating and cooling systems with a nominal vessel volume of 80 l. Smart Control regulates the pressurization with a compressor as well as the air discharge valve.

K prehľadu produktov...

Reflexomat

Menovitý objem nádob je 200–5.000 l. Riadiaca jednotka reguluje udržiavanie tlaku s jedným alebo dvoma kompresormi ako aj výpustným ventilom vzduchu.

K prehľadu produktov...