Jednokomorový rozdeľovač

Jednokomorové rozdeľovače rozdeľujú a zhromažďujú iba prietokovú alebo vratnú vodu.
Preto sú potrebné dva samostatné komponenty. Používajú sa predovšetkým v systémoch s vyššími tlakmi a teplotami, alebo keď nie sú zúžené oblasti inštalácie.