Servitec (odplyňovanie)

Séria produktov Servitec ponúka spoľahlivú ochranu pred problémami s plynom v malých a veľkých zariadeniach – prostredníctvom aktívneho odplyňovania aj uvoľnených plynov. Pritom sa odoberie čiastočný prietok obsiahnutej vody zariadenia, odplyní v Servitec vo vákuu a takmer bez plynov privedie znovu do zariadenia. Automaticky riadené guľové kohúty sa starajú o konštantný čiastočný prietok nezávisle od tlakových pomerov v zariadení. Štandardný program postačuje pre objem zariadenia až do 220 m³.


Servitec Mini

Ideálne sa hodí pre kancelárske a obchodné budovy a technicky náročné jedno- alebo viacrodinné domy.

K prehľadu produktov...

Servitec S

Reflex Servitec plne autonómne podtlakové odplyňovancie zariadenie. V pracovnom valci zariadenia sa za podtlaku pri jemnom rozprašovaní veľmi efektívne oddeľujú vo vode rozpustené plyny.

K prehľadu produktov...

Servitec 35 - 120

Variabilný pracovný tlak a vysoký výkon. Vhodné aj pre výškové budovy a lokálne vykurovacie siete alebo kombinované systémy vykurovania a chladenia.

K prehľadu produktov...