Kompaktné tepelne oddelené rozdeľovače

Kompaktné rozdeľovače s tepelnou izoláciou majú vzduchovú medzeru medzi prietokovou a vratnou komorou a znižujú prenos tepla na minimum. Tieto rozdeľovače sa používajú v systémoch s teplotným rozpätím > 25 K.


Rovnomerná rozteč trysiek

Kompaktné rozdeľovače s rovnakými vzdialenosťami vývodov možno ľubovoľne vyberať z hľadiska počtu a menovitej šírky ich spojov, pretože tieto rozdeľovače sa vyrábajú individuálne. Na konfiguráciu je ideálny konfigurátor produktov ProSinusX. Vďaka jednotným vzdialenostiam vývodov je výroba a dodávka možná v čo najkratšom čase.

K prehľadu produktov...

Variabilné vzialenosti pripojení

Kompaktné rozdeľovače s variabilnou vzdialenosťou vývodov sú navrhnuté úplne na mieru projektu. Okrem počtu a menovitej šírky prípojok je možné ľubovoľne zvoliť aj vzdialenosti. Aj v tomto prípade možno na individuálnu konfiguráciu použiť konfigurátor produktov ProSinusX.

K prehľadu produktov...

S ohybmi 90°

Kompaktné rozdeľovače s 90-stupňovým ohybom sa používajú tam, kde je priestor obzvlášť obmedzený. Usporiadanie vykurovacích okruhov vedie k úspore dĺžky takmer o 50 %.

K prehľadu produktov...