Variomat (čerpadlom riadený)

Pri staniciach na udržanie tlaku Variomat sa reguluje tlak pomocou použitia čerpadla v hydraulickom systéme.

  • Pri prekročení nastaveného tlaku sa otvára prepúšťací ventil a nechá tiecť vodu zo systému do expanznej nádoby. Obsah vody v nádobe rastie, tlak v systéme klesá.
  • Pri prekročení nadol nastaveného tlaku sa zapne čerpadlo a čerpá vodu z expanznej nádoby do systému, obsah vody v nádobe klesá, tlak v systéme rastie.

Pri zariadení Variomat je odplyňovanie časťou výkonového spektra: Cez časové riadenie sa vedie čiastočný prúd zo systému do beztlakovej expanznej nádoby a tam sa uvoľní. Pritom unikajú uvoľnené plyny pri ľahkom pretlaku cez špeciálnu armatúru.


Servimat

Kompakte kombinierte Druckalte- und Entgasungsstation als vollautomatische Multifunktionseinheit zur Druckhaltung und Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und Nachspeisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser- und Kühlkreisläufen.

K prehľadu produktov...

Variomat

Nominálny objem nádob je 200-5 000 litrov, na požiadanie sú k dispozícii špeciálne veľkosti až do 10 000 litrov. Riadiaca jednotka funguje ako kombinované zariadenie na zvýšenie tlaku s 1 alebo 2 čerpadlami a prepadovými ventilmi (ako motorizované guľové ventily s patentovaným obvodom k automatickému hydraulickému vyrovnaniu).

K prehľadu produktov...

Variomat Giga

Pre obzvlášť vysoký výkon a tlak. Menovitý objem nádob je 1 000 až 5 000 litrov, na požiadanie sú k dispozícii špeciálne veľkosti až do 20 000 litrov. Prídavný elektromagnetický ventil zabezpečuje minimálnu tlakovú ochranu. Variomat Giga možno nastaviť ako špeciálny systém, pre bezpečnostné teploty > 110 °C a > PN 16 podľa EN 12953 alebo TRD 604 Bl. 2.

K prehľadu produktov...