Rozdeľovač & HydroFixx

Rozdeľovače sa používajú v najrôznejších konštrukciách vykurovacích a chladiacich systémov na distribúciu energie vo forme prietokov médií v systéme. To platí pre systémy s pitnou aj úžitkovou vodou. Tvoria rozhranie medzi primárnou (zdrojovou) a sekundárnou (spotrebiteľskou) stranou. Vďaka priaznivému prietokovému správaniu zabezpečujú bezpečnú hydrauliku a zároveň zjednodušujú inštaláciu.

Popri bežných jednokomorových a kompaktných rozdeľovačoch ponúka spoločnosť Sinus aj inovatívne varianty a individuálne špeciálne riešenia. Tak napríklad Sinus HydroFixx je výkonnou kombináciou rozdeľovača a hydraulického oddeľovača.