Individuálne prefabrikácie

Pre špeciálne požiadavky ponúkame úplne individuálnu prefabrikáciu. Tu sa všetky jednotlivé adaptéry vyrábajú na mieru podľa potrieb zákazníka až po hotovú zostavu rozvádzača. Pre optimálnu bezpečnosť prebieha výroba na mieru vrátane zalievania a tlakových skúšok všetkých dielov.

Výhody pre váš stavebný projekt:

 • Výrazná úspora času pri výstavbe
 • Úspora nákladov
 • Menšie zdržiavanie vlastných miestnych odborníkov
 • Veľmi vysoká kvalita a bezpečnosť vďaka komplexnému testovaniu tesnosti
 • Čistá montáž

Len v niekoľkých krokoch k hotovej konštrukcii rozvádzača

1. Cenová ponuka a konštrukcia
Na základe hydraulickej schémy naši inžinieri preveria hodnovernosť projektu a pripravia nezáväznú ponuku. Po zadaní objednávky naši technici a inžinieri vytvoria výkres CAD, ktorý vám predložia na posúdenie.

Informácie potrebné na vypracovanie ponuky:

 • Hydraulická schéma alebo náčrt
 • Rozmery jednotlivých okruhov

Informácie potrebné na konštrukciu:

 • Hydraulická schéma alebo náčrt
 • Zabudované čerpadlá a armatúry (značky a menovité priemery)
 • Rozmery každého okruhu
 • V prípade potreby dostupný priestor
2. Výroba
Po vašom schválení výroby sa začne výroba jednotlivých armatúr. Tvarovky sú vyrobené na mieru kvalifikovanými odborníkmi, kompletne skontrolované z hľadiska tesnosti, zalakované a očíslované.
Pred expedíciou je každá tvarovka podrobená prísnej záverečnej kontrole, aby sme vám mohli zaručiť vysoký štandard kvality.

3. Dodanie a montáž zákazníkom
Spolu s distribútorom dostanete všetky potrebné adaptéry dodané na stavbu. Priložený zoznam dielov CAD zobrazuje polohu jednotlivých montážnych dielov v konštrukcii rozdeľovača. Rýchlu a čistú montáž celého systému zvládnete za niekoľko hodín.

Pre ďalšie informácie si môžete stiahnuť našu produktovú brožúru alebo priamo objednávkový formulár.