Hydraulické separátory & multivalentné riešenia

Hydraulické oddeľovače zabezpečujú vysokú stabilitu a bezpečnosť vykurovacích a chladiacich systémov. Vytvárajú hydraulické oddelenie primárnej a sekundárnej strany. Ich konštrukcia zabezpečuje, že vyrovnávajú oscilujúce objemové prietoky, a tým zabraňujú hydraulickým problémom, pretože nedochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu čerpadiel. Najmä v moderných dynamických systémoch sú hydraulické oddeľovače základným stavebným prvkom bezpečnej a efektívnej hydrauliky.

Produktový rad multivalentných riešení ponúka výrobky určené špeciálne pre multivalentné systémy. Tie umožňujú prevádzku hydraulických systémov s rôznymi teplotnými úrovňami. Týmto rôznym teplotám podliehajú najmä vykurovacie systémy s rôznymi druhmi výroby tepla. Multivalentné riešenia zabezpečujú efektívne a udržateľné využívanie teplôt a výkonov.