Akumulačné nádrže / nádoby

S rastúcimi cenami energií, ale tiež s dôrazom na ekonomickú a ekologickú prevádzku vystupujú do popredia inteligentné systémy vykurovania. Ruku v ruke s využívaním obnoviteľných zdrojov, solárnej energie alebo tepelných čerpadiel rastie aj uplatnenie akumulačných nádrží. Tie zaisťujú hospodárnosť progresívnych vykurovacích (aj chladiacich) sústav, rovnako ako tradičných sústav s kotlom na tuhé palivá.

Či už využívate akýkoľvek zdroj, akumulačné nádrže z portfólia spoločnosti Reflex vám pomôžu s efektívnejšou distribúciou a uchovaním energie.

Hospodárna prevádzka domácností, inštitucií aj podnikov ide ruka v ruke s nárastom záujmu o alternatívne zdroje energie, solárne kolektory alebo tepelné čerpadlá. Tieto moderné, ekologické a ekonomické technológie pracujú efektívne hlavne v sústavách, v ktorých nechýbajú akumulačné nádoby. Progresívne akumulačné nádoby sa však tak isto uplatnia v tradičných vykurovacích okruhoch. Mimo iné, dokážu zaistiť aj efektívnu prevádzku chladiacich systémov.

Akumulačné nádoby so širokým spektrom praktického využitia nájdete v portfóliu spoločnosti Reflex.

Akumulačná nádoba, nazývaná tiež akumulačná nádrž, slúži k akumulácii tepla. Na to  ukazuje už jej názov. Ide o zhromažďovanie tepla v situácii, kedy je ho nadbytok a jeho uchovanie tak, aby sa dalo využiť v čase, kedy je reálne potrebné. Akumulačná nádoba zaisťuje hospodárnu prevádzku tepelného čerpadla, ale tiež solárnych kolektorov. Prevádzku týchto zariadení totiž môže vďaka zapojení akumulačnej nádoby prebiehať v optimálnom režime, s maximálnou účinnosťou, bez ohľadu na aktuálnu potrebu tepla. Rovnako tak je zaistená účinnosť systémov s krbovou vložkou alebo so zapojeným kotlom na tuhé palivá. Spalovanie prebieha efektívne bez nutnosti znižovať výkon. Predlžuje sa tak tiež životnosť kotlov.

Akumulačná nádrž prináša výhody bez ohľadu na konkrétny typ vykurovacieho zdroja. Uplatní sa v sústavách zostávajúcich nielen z klasického kotla na tuhé palivá alebo elektrické kotle, ale slúží tiež v sústavách s tepelnými čerpadlami, solárnymi kolektormi, krbovými vložkami . Moderná akumulačná nádrž dokonca dokáže uchovať energiu pochádzajúcu z rôzných zdrojov, kombinuje niekoľko zdrojov súčasne.

Akumulačné nádrže Reflex

Spoločnosť Reflex ponúka optimálne riešenie pre akýkoľvek systém vykurovania alebo chladenia. Vedľa profesionálnych služieb, poradenstva a technického návrhu sa vďaka šírke a kvalite portfólia postará aj o bezproblémovú prevádzku a dlhodobú efektivitu inštalovanej sústavy.

V oblasti akumulačných nádrží nájdete pod značkou Reflex celkom šesť štandardných veľkostí, samozrejme nechýba žiadaný objem 1000l. Vďaka niekoľko pripojovacím miestam ponúkajú tieto akumulačné nádoby rozmanité možnosti zapojenia.