Aquamat

Pre bezproblémový chod vlastnej sústavy pitnej vody je potreba zaistiť niekoľko základných prvkov. Výkonné čerpadlo s inteligentnou riadiacou jednotkou by mala vždy doplňovať predovšetkým expanzná tlaková nádoba, aquamat. Ta dokáže vyrovnávať tlak vody vo vodovodnom potrubí a zaručí tak efektívnu a spoľahlivú prevádzku sústavy.

Expanzné tlakové nádoby tvoria kľúčovú produktovú radu spoločnosti Reflex.

Aquamat (pitná voda), alebo expanzomat (vykurovacia či chladiaca voda), predstavuje dômyselnú tlakovou nádobu. Aquamat je akumulátorom a kompenzátorom, ktorý spoľahlivo reguluje tlak v sústave pitnej vody, udržiava ho v určitom rozmedzí a tlmí hydraulické nárazy. Nielenže zaručuje správne fungovanie sústavy ale predlžuje tiež životnosť ich prvkov. Predovšetkým šetrí chod a opotrebenie čerpadla tým, že znižuje frekvenciu jeho spínanie a vypínánie.

Dnes obecne používaný termín aquamat pritom vznikol ako značka tradičného výrobcu expanzných nádob, spoločnosti DUKLA Trutnov.

Aquamat a expanzomat

Na rovnakom princípe ako aquamaty pre pitnú vodu sú založené aj expanzomaty, ktoré sa uplatňujú predovšetkým v sústavach vykurovania a chladenia. Expanzné nádoby tiež dokážu regulovať tlak vody, ktorý sa mení v závislosti na jej objemu, resp. variabilnej teplote. Obdobne ako je bez aquamatu nemyslitelná prevádzka domácej vodárne, hladký chod sústav ústredného vykurovania zaisťuje expanzomat.

Expanzné tlakové nádoby s vakom

Expanzná tlaková nádoba je priestorovo rozdelená na dve časti. Priestor na vodu doplňuje priestor na plyn, ktorý je na rozdiel od vody stlačiteľný. Práve táto vlastnosť je základom na udržiavanie konštantného tlaku v sústave.

V prípade sústav, kde koluje pitná voda, vak vo vnútri expanznej nádoby obklopuje celý priestor určený na vodu. Zamedzuje tak kontaktu vody zo stenou nádoby, zvyšuje bezpečnosť, podporuje hygienickú nazávadnosť vody a tiež predchádza korózii nádoby. Medzi plynom a vodou je pritom nepriepustná membrána, ktorá sa označuje ako vak. Väčšina typov expanzných tlakových nádob Reflex umožňuje výmenu vakov v prípadoch, kedy dôjde k jeho poškodeniu behom prevádzky.

Tlakové nádrže s vakom sa v portfóliu spoločnosti Reflex označujú prívlastkom Refix. Sú určené pre systémy s kolobehom užitkovej a pitnej vody. Uplatnenie nachádzejú aj v sústavách vykurovania alebo chladenia, kedy sa predpokládá vyššia agresivita zmesi teplonosnej látky, a vo všetkých difúzne otvorených sústavách. Pre vykurovacie, ale tiež chladiací sústavy sú potom určené expanzomaty s membránou, ktoré nesú značku Reflex.