Bojler

Dostatok teplej vody, kedykoľvek behom dňa, je v súčasnosti jedným z elementárnych požiadavkov na moderné bývanie, ale tiež na prevádzku verejných alebo komerčných budov. Dôraz na komfort života však stojí vedľa požiadavku na dodržiavánie ekologických princípov a ekonomický chod domácnosti, inštitúcie či firmy. Do popredia tak vystupujú inteligentné bojlery, ktoré zaisťujú efektívny ohrev vody (ohrev TUV) a súčasne fungujú ako akumulačné nádrže.

Moderné akumulačné nádrže, bojlery, zásobníky pitnej aj úžitkovej vody v mnoho rôznych typoch a variáciách pre široké praktické využitie v akejkoľvek budove nájdete pod značkou Reflex.

Termín bojler

Samotný termín „bojler“ pochádza z anglického výrazu „to boil“ s významom „variť, ohrievať“. Bojler alebo tiež zásobník na ohrev vody, zásobník na ohrev TUV je alternatívou prietokových ohrievačov, ktoré na rozdiel od bojleru nie sú schopné dostatočne pokryť nárazové vyššie potreby teplej vody. Zatiaľ čo prietokové ohrievače sa hodia do miest s nízkou spotrebou teplej vody (napr. chaty), zásobníky na ohrev vody sú nenahraditeľné v bežných domácnostiach aj niektorých prevádzkach ako sú hotely a pod.

Predtým sa termín bojler používal pre veľkokapacitné zásobníky, teda s objempm nad 30 litrov, dnes sa termín používá obecne a myslí sa tým zásobník s takmer akýmkoľvek objemom. Pod termínom bojler sa v súčasnosti často tiež zúžene rozumie  iba elektrický bojler, kedy vykurovacie teleso využíva ako zdroj elektrinu.

Princíp bojleru

Podstatou každého bojleru je akumulácia a efektívne využívanie teplej vody, bojlery tak predstavujú dômyselné akumulačné nádrže.

Ohrievacie teleso je umiestnené v spodnej časti, jeho spínánie a vypínanie riadi čidlo napojené na riadiacu jednotku a inteligentný systém. Bojler je zostavený tak, aby prítok studenej vody neznižoval teplotu už ohriatej vody. Neoddelitelnou súčásťou bojleru je poistný ventil, ktorý odvedie pretlak pri prípadnej poruche (extrémny nárast teploty vody daný napríklad poruchou vypnutia zdroja tepla).

Elektrický bojler

Aj napriek tomu, že sa dnes používa mnoho rôzných zdrojov tepla, elektrina stále patrí k tým najefektívnejším. Elektrický bojler, elektrický zásobník na ohrev vody, postavený na najmodernejších technológiach, progresívnych materiáloch a inteligentných funkciách poskytuje nielen bezproblémový chod, funkčnosť, ale tiež úsporu nákladov a ekonomickosť.