Domáca vodáreň

Vodný zdroj, či už vlastná studňa, vrt, zahradná nádrž alebo napr. vodní tok blízko domu dávajú možnosť ušetrit na vodnom a stočnom zaujímavé čiastky. Sústava zariadení, ktoré vodu od zdroja dovádzajú na miesto použitia, sa označuje ako domáca vodáreň. Tá predstavuje tiež riešenie pre prípady, kedy vodu nie je možné odoberať z bežného verejného vodovodu alebo všade tam, kde nie je vo verejnom vodovode dostatočná úroveň tlaku vody.

Domáce vodárne dnes zaznamenávajú stále väčšiu obľubu. Je to dané jednak ich efektivitou a rastom záujmu o ekonomickú a ekologickú prevádzku domácnosti, jednak dostupnosťou progresívnych technologických zariadení a prvkov domácej vodárne. Ide hlavne o efektívne čerpadlá a vyspelé tlakové nádoby na riešenie expanzie.

Práve expanzné tlakové nádoby, expanzomaty, resp. aquamaty na použitie v sústavách pitnej aj užitkovej vody nájdete v portfóliu spoločnosti Reflex.

Výhody domácej vodárne

  • reálne zníženie nákladov za vodu
  • efektívne využitie prítomného vodného zdroja
  • dostupnosť vody nezávisle na verejnom vodovode
  • stály tlak vo vodovodnom potrubí
  • vlastná kontrola kvality pitnej vody
  • úsporné zavlažovánie aj daľšie využitie vody
  • technologické inovácie, progresívny expanzomat, aquamat
  • ekologická aj ekonomická prevádzka

Princíp domácej vodárne

Domáca vodáreň tvorí sústavu prvkov, ktoré majú za cieľ dopraviť vodu z miesta zdroja na miesto jejho využitia, klasicky do domu. Domáca vodáreň však nemusí slúžiť len  k rozvodu vody na zavlažovanie záhrady. Uplatní sa aj na chatách a chalupách alebo v menších prevádzkach.

Kľúčové prvky tvoriace domácu vodáreň sú dva. Vedľa čerpadla, ktoré poháňa celý systém, stojí tlaková nádoba nazývaná tiež expanzomat, v prípade sústavy pitnej vody potom aquamat. V systéme nechýba ani riadiaca jednotka, tlakomery, senzory a ochranné ističe. Neoddielnou súčasťou je samozrejme aj sacie a výtlačné potrubie.

Chod domácej vodárne je založený na regulácii tlaku v rozvodovej sústave. Akonáhle  tlak poklesne na stanovenú medzu, riadiaca jednotka zaistí, aby sa zaplo čerpadlo a do sústavy priviedlo novú vodu. Tlaková nádoba je riešením, ktoré šetrí čerpadlo a eliminuje nutnosť jeho zapnutia pri sebemenšom odbere vody zo sústavy.

Aquamat slúži k vyrovnávaniu tlakových výkyvov pri běžnej prevádzke vodovodného potrubia. Ide o riešenie expanzie, ale aj odčerpávania vody. Predstavuje kovovú nádobu rozdelenú membránou na časť určenú pre vodu a priestor na plyn, ktorý vďaka schopnosti stlačiť svoj objem udržiava v sústavě konštantný tlak a zaisťuje tak jej hladký chod. Čím väčší objem expanznej nádoby, tým menšia frekvencia dočerpávania vody a tiež spínania čerpadla.