Elektrické ohrievače

Ohrev vody v praxi každej domácnosti tvorí až štvrtinu na celkových ročných výdajoch za energie. Vyplatí sa tak zvoliť progresívne riešenie, ktoré dokáže ohrev vody (ohrev TUV) realizovať za čo najnižších možných nákladov. Aj v dobe alternatívnych zdrojov energie je jedným z najefektívnejších riešení elektrický ohrievač nazývaný tiež bojler.

Elektrický ohrievač sa spravidla pripája na zvláštny okruh, ktorý umožňuje využívanie dvojtarifnej sadzby elektriny. V dobe vysokého odbere elektrickej energie (tzv. vysoký tarif) je blokovaný. Naopak sa spíná v dobe, kedy je elektrina podstatne lacnejšia. Bojler však môže byť napojený aj na tzv. dvojkruhovú prevádzku. V bežnom režime potom ohrev vody neprebieha v dobe nízkeho tarifu, ale kedykoľvek behom dňa se dá aktivovať tzv. rýchloohrev.

Výhody elektrických ohrievačov

  • ekonomický ohrev vody
  • dostupnosť teplej vody kedykoľvek behom dňa
  • dvoutarifná sazba využiteľná aj pre daľšie elektrospotrebiče
  • malý príkon, ale aj možnosť využiť príkonu vyššieho
  • jednoduchá inštalácia, užitočné prevádzkové vlastnosti
  • kvalita materiálov, moderné technológie
  • dlhodobá životnosť, ochrana pred koróziou aj poškodením