Expanzomaty

Zatiaľ čo  sa skôr v sústavách vykurovania používali na kompenzáciu objemu vody daného teplotnými výkyvmi otvorenej nádoby, dnes sa tieto sústavy konštruujú ako uzavrené. Uzavrené systémy vykurovania, solárnej sústavy, ale aj chladiace okruhy dokážu udržať konštantný tlak vody vďaka jednoduchému, ale dômyselnému zariadeniu – expanznej tlakovej nádobe, expanzomatu.

Expanzné nádoby tvoria kľúčovú produktovú radu spoločnosti Reflex. Nadväzujú pritom tiež na tradíciu pôvodného českého výrobcu a legendárne expanzomaty DUKLA Trutnov.

Expanzomat v sústavách vykurovania a chladenia, pobdobne ako aquamat pre sústavy, kde koluje pitná voda, je tlakovou nádobou, ktorá reguluje tlak v systéme a tlmí nežiaduce hydraulické nárázy. Je založená na elementárnych fyzikálnych princípoch, pracuje vysoko spoľahlivo, zaisťuje funkčnosť a podporuje ostatné prvky sústavy. To všetko bez spotreby elektrickej energie, dodatočných zariadení alebo náročnej údržby.

Expanzomat a aquamat

Rovnako, ako sa uplatňujú expanzomaty DUKLA Trutnov už radu rokov v sústavách vykurovania, tradičným prvkom domácich vodární s pitnou vodou sú aquamaty. Zatiaľ čo aquamat je určený špeciálne na okruhy, kde hlavnú rolu hrá užitková a pitná voda, expanzomat je určený do uzavretých sústav vykurovania a chladenia.

Expanzné tlakové nádoby s membránou

Expanzná nádoba je membránou rozdelená na časť určenú pre vodu a časť, kde je uložený plyn. Na rozdiel od vody má plyn schopnosť stlačiť svoj objem. K tomu dochádza pri rozpínaní vody v súvislosti so zvyšováním její teploty. Tak expanzná nádoba udržiava pretlak v stanovenom rozmedzí a zároveň podporuje optimálny rozvod tepla.

Expanzomaty s membránou, ktoré nájdete pod značkou Reflex, rovnako ako pôvodné expanzomaty DUKLA Trutnov sa hodia do všetkých typov systémov ústredného vykurovania. V portfóliu Reflex ich doplňujú aj expanzné nádoby s vakom, aquamaty vhodné do sústav úžitkovej a pitnej vody.