Kombinované zásobníky / ohrievače vody

Zásobníky na ohrev vody, zásobníky na ohrev TUV (teplej úžitkovej vody), inak tiež ohrievače alebo bojlery predstavujú spravidla tlakové akumulačné nádrže. Využívajú niektoré zo zdrojov tepla, najčastejšie elektrinu (elektrický ohrievač) alebo plyn (plynový kotol), aby zaistili zásobu väčšieho množstva vody v požadovanej teplote. Zdrojom tepla však môže byť aj teplá voda z vykurovacieho alebo solárneho okruhu, aj para.

Základné rozdelenie ohrievačov vody

  • Podľa kapacity akumulačnej nádrže rozlišujeme malé a veľké zásobníky (nad 30 litrov). Kapacita ohrievač pre bežnú domácnosť je v rozmedzí 50 – 200 litrov (50 litrov na osobu na deň).
  • Podľa smeru uloženia rozlišujeme zásobníky závesné – uložené nastojato , zásobníky ležaté (umiestnené vodorovne) a zásobníky stojaté (stacionárne) pre priemyselné využitie.
  • Ohrievače sa líšia tiež svojim prevedením, materiálom a technológiou ohrevu. Najčastejšie sa uplatňujú elektrické ohrievače. Poznáme aj kombinované ohrievače vody, kedy ohrev vody zaisťuje jednak elektrická špirála, jednak teplá voda. Ako nepriamo vykurovacie zásobníky sa označujú akumulačné nádrže, kde sa voda ohrieva horúcou vodou z plynového alebo elektrického kotla. Energiu solárnych kolektorov potom používajú solárne zásobníky.