Ohrev TV (teplej vody)

Prevádzka každej domácnosti, inštitúcie aj podniku je neodmysliteľná bez energií. Vedľa elektrickej energie, ktorá zaisťuje pedovšetkým prevádzku, stojí voda  a  teplá voda ako hygienický štandard. Ohrev teplej vody v bežnej domácnosti pritom predstavuje až štvrtinu celkových výdajov za energie. Aj preto sa vyplatí zvážiť, či je doposiaľ používaný systém efektívny. Investícia do nového hospodárnejšieho systému sa môže vo výdajoch za energie vrátiť za  málo rokov.

Či už na ohrev TUV (teplej úžitkovej vody) využijete alternatívne zdroje energie, napríklad v podobe solárnych kolektorov alebo zostanete pri tradičných kotloch na pevné palivá, plynového kotla alebo napríklad elektrického bojleru, vždy sa dá nájsť efektívne a úsporné riešenie.

Využitím moderných prvkov v sústave TUV, ale aj na vykurovaní alebo domácej vodárne môžete ušetrit až tretinu súčasných nákladov za energie. Neefektívne pracujú staré ohrievače a kotle, ktoré boly konštruované v dobách, kedy energie boli podstatne lacnejšie ako v súčasnosti. Neľadne na nízku bezpečnosť takýchto zariadení.

Naopak, moderné ohrievače vody, progresívne akumulačné nádrže, tlakové expanzné nádrže, expanzomaty alebo aquamaty ponúkajú spôsoby, ako ohrev TUV, vykurovanie aj chladenie podstatne zefektívniť.

Riešenie pre hospodárne a účinné vykurovacie, chladiace systémy aj sústavy pitnej a úžitkovej vody ponúka společnost Reflex. Medzi našimi odborníkmi nájdete aj technickú podporu a pomoc s návrhom riešení. Portfólio potom tvorí široká ponuka efektívnych zariadení.