Tlakové nádoby

Chladiace aj vykurovacie sústavy, veľké priemyslové systémy aj domácí vodárne vyžadujú prvok, ktorý zaistí kompenzáciu objemu vody v rôznych teplotách a dokáže vyrovnávať tlak. Jedine tak tieto sústavy budú fungovať efektívne, spoľahlivo a bezproblémovo. Inteligentné riešenie predstavujú tlakové nádoby – práve tie tvoria základnú produktovú radu spoločnosti Reflex.

Tlaková nádoba, tlaková nádrž alebo tiež tlaková expanzná nádoba, udržiava tlak vody v danom rozmedzí. Je sofistikovaným kompenzátorom a akumulátorom, ktorý však dokonalo funguje na základných fyzikálnych princípoch a nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu ani iné zariadenie. Stará sa o hladký chod celej sústavy, tlmí zmeny tlaku a hydraulické nárázy, zaručuje spoľahlivosť a predlžuje životnosť daľších častí sústavy.

Výhody tlakovej nádoby

  • vysoká spoľahlivosť
  • dlhodobá životnosť
  • nenáročná údržba
  • ľahká výmena vnútorných častí
  • perfektná funkčnosť
  • podpora ostatných prvkov sústavy

Princíp tlakovej nádoby

Tlaková nádoba je tvorená oceľovou konštrukciou valcového tvaru s členeným vnútorným priestorom. Zatiaľ čo v jednej časti tlakové nádrže je voda, v druhej časti je plyn. Ten sa do tlakovej nádoby vháňa prostredníctvom vzduchového ventilu. Oba priestory sú oddelené membránou alebo vakom tak, aby voda a plyn spolu neprišli do priameho styku. To zaručuje bezpečnosť a čistotu vody v systéme. Pokiaľ ide o sústavu užitkovej vody, chráni vzduchový vak aj vodu  pred kontaktom so stenou tlakovej nádoby.

Voda v akomkoľvek systéme s rastúcou teplotou zvyšuje svoj objem, tým dochádza  k nárastu tlaku. Napríklad pri vykurovaní to znamená aj riziko poškodenia sústavy a obmedzenie jej životnosti. Ako rezervoár pre nadbytočnú vodu slúži práve expanzná nádoba. Zatiaľ čo voda nie je stlačiteľná, plyn stlačiteľný je. Celá sústava tak s expanznou nádobou narastá na pružnosti. Zvyšuje sa pevnosť a odolnosť celej sústavy, či už pôjde o chladiace, solárne systémy, vykurovanie alebo domáce vodárne. Aj naprie k tomu, že sústava zaznamenává výkyvy teplôt, nedochádza vďaka tlakovej nádrži k razantným zmenám tlaku.

Základné delenie tlakových expanzných nádob

Podľa umiestnenia deliaceho mantinelu medzi vodou a plynom rozpoznávame dva základné typy tlakových nádob.

Pre vykurovacie, solárne a chladiace sústavy sa používajú tlakové nádoby s membránou, ktorá priestor rozdeľuje vodorovne. V praxi ide napríklad o tlakové nádoby Reflex.

Pre systémy s kolobehom užitkovej a pitnej vody sa hodia tlakové nádrže s vakom, kde vak obklopuje celý objem vody. Tak nedochádza ku styku vody s kovovými časťami nádoby. Tieto systémy zastupujú v portfóliu Reflex tlakové expanzné nádoby s názvom Refix.