Oblasť tlaču / Tlačové správy

Máme k dispozícii aktuálne informácie pre tlačové správy a príslušný obrazový materiál o našom podniku, výrobcoch a službách.

Ak máte konkrétne alebo individuálne otázky ohľadne týchto materiálov, kontaktujte nás na: reflex@reflexsk.sk