Servisné služby

Predstavenie našich servisných služieb

 

Uvedenie zariadenia do prevádzky

 • garancia kontroly profesionálnej inštalácie
 • naprogramovanie a nastavenie zariadenia
 • kontrola všetkých funkcií 
 • intenzívne zaškolenie obsluhy (na vyžiadanie)

 

Údržba - prevádzka zariadenia bez nemilých prekvapení   

 • najlepší základ pre dlouhodobú a spoľahlivú prevádzku
 • plánovanie a dodržiavanie zákonných intervalov kontrol pre príslušný typ systému
 • pravidelné konzultácie okrem praktických odporúčaní pre potreby optimalizácie

 


 

Opravy - rýchla reakcia, pokiaľ je potreba

 • rýchla reakcia pri poruche  - prevencie vzniku škôd
 • behom záručnej doby a po jej uplynutí
 • optimálny prístup ku všetkým náhradným dielom
 • priama linka na špecialistov v zložitých prípadoch

 

Pravidelný ročný servis - zákonné kontrolné povinnosti - spoľahnite sa na naše odborné znalosti  

 • podrobné vysvetlenie všetkých zákonných obmedzení a povinností prevádzkovateľa
 • poradenstvo a kontrolný servis pre expanzné zariadenie podľa aktuálnej smernice o bezpečnosti prevádzky
 • možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov

 

Pravidelný záručný a pozáručný servis - garancia kvality

 • mnohoročné skúsenosti v obore
 • poradenstvo a kontrolný servis pre expanzné a tlakové zariadenia podľa aktuálnej smernice o bezpečnosti prevádzky
 • team vyškolených servisných technikov
 • dielenské a skladové zázemie
 • nepretržité servisné služby 24 hodín denne po celý rok