Zákaznický servis Reflex v mieste inštalácie

Rýchlo k dispozícii, dostupné časy príjazdu a kompetentné poradenstvo špecialistov - to všetko je zákaznický servis Reflex priamo pre vás.

Pri uvedení do prevádzky sa kontroluje správna inštalácia a zapojenie zariadenia , upravuje sa nastavenie software zariadenia a robí se zaškolenie obsluhy. Pravidelné servisné prehliadky a zákonné kontrolné povinnosti má prevádzkovateľ vďaka našej kvalifikácii a odborným znalostiam pod kontrolou. 

Od nás - ako výrobca - získate komplexné objasnenie ku všetkým zákonným podmienkam a povinnostiam prevádzkovateľa. Naše poradenstvo a pravidelný ročný servis pre tlakové zariadenia Reflex prebieha podľa aktuálnej smernice o bezpečnosti prevádzky. Pri každom sprevádzkovaní inštalácie získate na zariadenie záruku s možnosťou jej predĺženia až na 5 rokov. Nespornou výhodou je tiež rýchla dostupnosť originálnych náhradných dielov.

Zákaznický servis u Vás

Zákaznícky servis u Vás

Kontaktujte nás - radi Vám pomôžeme!

 

Telefonicky nás zastihnete na číslach:

 

vedúci servisu: Ján Suchý suchy@reflexsk.sk +421 905 727 713  
servisný technik: Ondrej Kamenský servis@reflexsk.sk

+421 907 193 929

servisný technik: Igor Fridrich servis@reflexsk.sk +421 918 897 210

 servis@reflexsk.sk

Technická horká linka

 

Pro dotazy ohľadom našich výrobkov.

Telefonicky nás zastihnete na čísle:
+421 905 727 713

reflex@reflexsk.sk