Spoločnosť

Kompetencia je náš kapitál, inovácia je našou hnacou silou

Spoločnosť Reflex Winkelmann GmbH je jednou z predných mezinárodných dodavateľov riešení pre návrh a realizáciu teplovodných sústav v oblasti techniky budov a oblasti zásobovania vodou.

Považujeme  sa za hnaciu silu, čo se týka vývoja prvotriednych produktov, inteligentných technologií a veľmi efektívnych riešení pre sústavy všetkých veľkostí a úrovní.

Komplexné myslenie, videnie súvislostí a spojitostí, kompetencie k riešeniam až do detailu - to sú nároky, ktoré si kladieme sami na seba. Sme pritom presvedčení, že férová partnerská spolupráca je kľúčom k úspechu. Preto spájame technologické know-how z oblasti vykurovania, chladenia a techniky zariadení  a žijeme s vášňou pre hľadanie konečných odpovedí aj na zložité otázky. Vďaka tomu sme silným a zodpovedným partnerom – predovšetkým v prípade veľmi citlivých projektov, komplexných systémov a špeciálných riešení.