Kvalita spoločnosti

Splnenie nášho nároku ponúkať zákazníkom excelentné výrobky v súlade  s nejnovším stavom techniky vyplýva z dlhoročnej skúenosti, neustáleho rozširovania poznatkov na všetkých úrovniach a zohľadňovania požiadavkov našich zákazníkov.

Naše výskumné a vývojové tímy z rôznych podnikov a obchodných divizií skupiny Winkelmann Group si navzájom pomáhajú a vytvárajú tak pre Vás – našich zákazníkov – efektivnú synergiu, ktorá umožňuje nejvyššiu kvalitu.

Zohľadňovánie aktuálnych noriem a štandardov a taktiež certifikovaná výroba vo všetkých výrobných továrňach je pritom samozrejmosťou. Štandardy sú kontrolovné nezávislými skušobnými inštitútmi a náš uplatňovaný management kvality dlhodobo zaručuje vysokú kvalitu výroby.