Politika managementu

Politika managementu divízie Winkelmann Building+Industry

Pokiaľ sú naši zákazníci spokojní v dlhodobom horizonte, budeme dlhodobo úspešní

Partnerská spolupráca zo zákazníkmi a dodavateľmi nám umožnila stať sa úspešnými. Všetci zamestnanci vás uistia, že pred, behom a po predaji našich výrobkov zákazníkom sme k dispozícii ako kompetentný partner.  

Maximálna kvalita našich procesov a výrobkov je naším nárokom.

Aby sme toto dosiahli, pracujeme so silným tímom formou neustáleho zlepšovania našich výrobkov a procesov. Dôležití členovia nášho tímu sú  naši zákazníci a dodavatelia. V neustálom dialógu zo  zákazníkmi preberáme ich požiadavky, ktoré spolu s našimi dodavateľmi aplikujeme a neustále vyvíjame.

Štandardizácia procesov v globálnom svete

Štandardizáce procesov je základným stavebným kameňom k zaisteniu úspešnej mezinárodnej spolupráce. Bez ohľadu na to, kde sa výrobok vyrába, naši zákazníci vždy dostanú osvedčenú kvalitu.

Základ tvorí bezpečnosť pri práci, ochrana zdravia a ochrana životného prostredia

Zamestnanci sú naším najdôležitejším zdrojom a umožňujú nám dosahovať úspechy. Podporujeme otvorenú a rešpektujúcu komunikáciu, aby bola podporovaná kreativita, angažovanosť a motivácia. Všetci sme sa zaviazali, že sa budeme zasadzovať za ochranu životného prostredia a neustále vylepšovať systém environmentálneho managementu, a tým postupne vylepšovať aj environmentálnu výkonnosť. Svoje povinnosti si plníme a neustále kontrolujeme dodržiavanie platných zadaní.  

Vysvetlenie k dodržiavaní

Všetcii zamestnanci sa zaviazali dodržiavať etické a zákonné ustanovenia, ako aj  podnikové smernice. To sa týka aj spolupráce zo zákazníkmi a dodavateľmi.