Partnerstvo

Aby sme mohli aktívne utvárat našu budúcnosť, je nevyhnutné spolupracovať v rámci nášho odvětvia a v medzisektorových otázkach a dôrazne zvyšovať šance a príležitosti pozitívne ovplyvňovať ekonomické a sociálno-politické trendy. Našou snahou je využiť  tejto príležitosti na všetkých úrovnisch, či už ekonomických alebo charitatívnych.

Prehľad nášho  partnerského programu: