FAQ

Kazan taşındaki kireç kalıntısı veya tortusu, ısıtma cihazlarındaki etkinliğin zayıflamasına, bölgesel aşırı ısınma nedeniyle çatlak oluşmalarına veya armatürlerde fonksiyon bozulmalarına neden olur. Kireç kalıntısı genellikle, özellikle kazan duvarlarını etkileyecek şekilde devredeki sıcaklığın yüksek olduğu yerde birikir.

ENEV'nin ısıtma sistemlerinin enerji tasarruflu çalışmasına ilişkin farkındalığı artırması sayesinde ısıtma kazanlarının enerji tasarruflu ve hasar azaltıcı çalışma şekli de değişmiştir. Yeni modifiye edilmiş VDI 2035 bölüm 1 halihazırda, 50 kW'tan düşük ısıtma sistemlerinde dahi ısıtma devresinde kireç tortularını önlemek için önlemlerin alınmasını gerektirir.

Bölgesel su sertliği derecesi, aşağıdaki tablodaki değeri aştığında önlemler alınmalıdır. Kazan gücü kW değeri başına özel tesis hacmi >20 l/kW olması gerekiyorsa bir sonraki yüksek grup göz önünde bulundurulmalıdır. 50 l/kW aşıldığında genellikle ~ 0°dH değerine yumuşatma gereklidir.

Yumuşatma; kireç oluşumlu kalsiyum yumuşatma esnasında sudan çıkarıldığından dolayı kireç oluşumu azaltmak için en güvenli önlemdir. Ayrıca yumuşatma, iyon değiştirici reçine bakımından tanınmış bir yöntem olup milyonlarca kez test edilmiştir. Ca ve Mg iyonlu su, Na iyonu katkılı bir plastik reçine üzerinden iletilir ve Ca ve Mg iyonları Na iyonlarıyla değiştirilir.

Yumuşatmanın yanı sıra aşağıdaki alternatifler de mevcuttur: Sertlik stabilizasyonu, sertlik presipitasyonu, fiziksel su işlemi ve tuzdan tam arındırma işlemi. Sertlik stabilizasyonu ve sertlik presipitasyonu, fosfatların veya diğer kimyasal maddelerin eklenmesiyle elde edilir. Az veya fazla dozlama tehlikesi bu yöntemi hassas hale getirir. Fiziksel su işlemi, kireç kristalleri oluşturması gereken, sert yüzey oluşturmayan manyetik alanlardan etkilenir. Bu yöntemin etkinliği henüz ikna edici şekilde kanıtlanmamıştır. Tuzdan tam arındırma işlemi tüm tuzları (Mg, Ca, Na...) sudan uzaklaştırır ve böylece kalsiyum (Ca) problemini giderir. Özellikle tuzdan tam arındırma işlemiyle pH değeri değiştirilir, bu sayede alkali maddelerle suyun nötrleştirilmesi gerekmez (diğer bir deyişle yüksek ekipman gideri).

Reflex Fillsoft, ısıtma sistemi için dolum ve tamamlama suyunu yumuşatan, tasarımı basit bir iyon değiştiricidir. Kartuş filtresi gövdesi, iyon değiştirici reçineyle doldurulan bir kartuşla donatılmıştır. Fillsoft, sistem ayırıcının (ör. Fillset) arkasına monte edilir. Kartuş filtresi kullanılarak ilk ve son dolum gerçekleştirilir. Yumuşak su, ısıtma sistemine akar. Su sayacı çekip çıkarılan yumuşak su miktarını kaydeder ve işletmeciye, kartuş değişim zamanını bildirir. Kullanılan kartuş, ev çöpüne atılır ve yeni bir kartuş kullanılır.

Yakl. 1500 l sistem hacmine kadar olan sistemlerde ilk dolum 'fillsoft' üzerinden gerçekleşebilir. Bunun için, ilk dolumda sertlik derecesine göre ek miktarda kartuş kullanılmalıdır (bkz. Kullanım kılavuzu).

İyon değişimi yoluyla yumuşatma sırasında kalsiyum iyonları, suda Na iyonlarıyla değiştirilir, böylece tuz içeriği ve bu sayede elektrik iletkenliği 'fillsoft' ile değiştirilmez. Ayrıca yumuşayan su, suyun korozyon özelliğini artırmaz.

Yeni kartuşların nispeten ucuz olması nedeniyle rejenerasyona başvurulmaz. Lojistik masrafları (gönderim, harici rejenerasyon, ambalajlama), yeni bir kartuşun masraflarını aşacaktır. Kullanılan kartuşların çöpe atılması sorun olmaz.

Bir kez yumuşatılan su, iyon değiştiricide uzun süre kaldığında yeniden sertleşir. Bu nedenle minimum su içeriğine sahip kartuşlar seçilmiştir, bu sayede takviye suyu 'fillsoft'ta uzun süre beklediğinde sadece en düşük "sertlikteki" su miktarı sisteme geçirilir.

Yumuşatma
Klasik yumuşatma işlemi, Na iyon değiştiriciyle gerçekleştirilir. Bu aşamada sertlik verici Ca ve Mg iyonları Na iyonlarıyla değiştirilir. Ayrıca suyun kimyası etkilenmez. Elektrik iletkenliği ve pH değeri aynı kalır, bu sayede suyun yoğunlaşması için ek bir önlem alınmasına gerek kalmaz.

Ayrıca katyonları (kalsiyum ve magnezyum), sodyum iyonlarına değil, hidrojen iyonlarına karşı değiştiren H+- iyon değiştiriciler bulunmaktadır. Hidrojen iyonları, hidrojen protonlarında artışa ve böylece, kaçınılmaz şekilde (bkz. pH değeri tanımı), pH değerinin asidik bir aralığa kaymasına neden olur. Burada alkali eklentilerinin eklenmesi kati suretle zorunludur.

Karbonsuzlaştırma
Karbonsuzlaştırma işleminde karbonat sertliği (diğer bir deyişle ısıtma sisteminde kireç formunda çöken sertlik) ve hidrojen karbonatı (HCO3), iyon değiştirme prensibine göre içme suyundan arındırılır. Hidrojen karbonatları suyun tampon sisteminde büyük bir etkiye sahip olduğundan dolayı (ayrıca düşük asit veya baz eklentilerinin gücü pH değerini etkiler) hidrojen karbonatlarını arındırma işlemi, genellikle su yoğunlaştırma önlemlerine bağlıdır.

Tuzdan tam arındırma
Tuzdan tam arındırma işlemi karışık yatak iyon değiştirici yoluyla gerçekleştirilirse yukarıda söz edilen uygulama yöntemleri uygulanır. Bu aşamada su, katyonları (Ca, Na, Mg, vb.) ve anyonları (CI, HCO3, vb.) filtreleyen ve H+ ve OH- iyonlarını değiştiren oldukça asidik ve bazik bir iyon reçineden geçirilir. Hidrojen karbonatı (anyon değiştiricideki) sudan çıkarıldığından dolayı burada asit/baz etkilerine karşı tampon etkisi kaybolur, bu sayede tuzdan tam arındırma sonrasında diğer işlemlerin yapılması kati suretle gerekli olur. Tuzdan tam arındırma işleminin avantajı tüm tuzları çıkararak elektrik iletkenliğini sıfıra yaklaştırmaktır. Bu sayede ısıtma suyundaki yüksek oksijen içeriği tolere edilebilir. Ancak herhangi bir standartta veya yönetmelikte ısıtma sistemleri için tuzdan tam arındırma işleminin gerekli olduğu belirtilmez.

Sonuç olarak:'
Fillsoft'ta da kullanılan sodyum iyon değiştiricide katyonlar (Ca ve Mg) Na ile değiştirilir. Bu sayede tuz içeriği aynı kalır ama pH değişmez, bu sayede yumuşatmadan kaynaklanan nötrleştirme için ek bir önlem alınması gerekmez. Buderus ısınma teknolojisi el kitabından alıntı (2002 baskısı)

Buna ilişkin yaygın bir kanı, yumuşayan suyun (not: Sodyum iyon değiştirici yoluyla) yüksek ölçüde "agresifliği" nedeniyle kimyasallarla yeniden işlenmesi gerektiğidir ama bunun bir dayanağı yoktur.

Aşağıdaki formüle göre kireç çökelmesi (kalsiyum karbonat) nedeniyle taş oluşumu

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H20

daima, suyun yumuşaması nedeniyle kalsiyum hidrojen karbonatın, kalsiyum karbonat, karbon dioksit ve su içerisinde dağıldığında meydana gelir. Kalsiyum karbonat, kazan taşı formunda sert çökeltiler oluşturur ve gaz örneğin otomatik hızlı vantilatörlerle sistemin dışına aktarılır.

ENEV'nin uygulanması ve daha kompakt ısı transfer yüzeylerine ilişkin ısı teknolojisindeki eşzamanlı geliştirmelerle taş oluşma riski artmaktadır. Buna ek olarak birden fazla kazan sistemine ilişkin trend, küçük kazan ünitelerinin geçici olarak küçük sistem hacimlerindeki ısınmayı devralmasının gerekliliğine yol açar. Çok yüksek sıcaklıklarda parçalarda kazan taşı oluşma tehlikesi de artar.

Ayrıca boru hatları da kireç tortusu riskiyle karşı karşıyadır, bu da zamanla çapı büyük ölçüde azaltır, böylece basınç kayıpları ve pompa için enerji ihtiyacı artar. Sistemdeki ısıtma ve soğutma işlemlerinin sonucunda kireç parçacıkları, birikintileri patlatarak kontrol valflerinde, emniyet valflerinde veya pompalarda sorunlara neden olabilmektedir.

Bu nedenle güncel VDI yönetmeliği 2035, bölüm 1, kazan taşı oluşmasını önlemek için gereklilikleri önemli ölçüde sıkılaştırmıştır ve günümüzde, bölgesel su sertliği 16,8 °dH değerini aşıyorsa "20 kW kazan" için ilgili önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

Daha sıkı bütçelerde dahi tek başına enerji tasarrufu görüşü, bir yumuşatma sistemini kurmak için yeterli motivasyon sağlamalıdır. Kazan duvarındaki 1 mm'lik kazan taşı birikmesi, yakl. %10 değerinde bir verim kaybına neden olmaktadır. 1.000 Euro değerindeki yıllık ısınma masrafı hesaplamasında 'fillsoft'un kullanımı hızla kendi masrafını çıkarabilmektedir. Yumuşak su aynı zamanda, halihazırda oluşmuş kazan taşı birikintileri, kireç-karbonik asit dengesi oluşana kadar yeniden çözülmesine yol açar. Kazan üreticilerine yönelik potansiyel garanti talepleri, hazır suyun kullanımı (VDI 2035'e göre) ve özellikle günümüzde her kazan dokümanında bu yönetmeliklere uyulmasının ve uygulanmasının belirtilmesiyle hiç olmadığı kadar kolay şekilde hayata geçirilmektedir.

FAQ Sinus buffer tanks

Tank hacmini belirlemenin bir seçeneği, devir frekansı* en aza inecek şekilde boyutlandırma tasarlamaktır.
Katı yakıtlı kazan kullanılırken, yağ veya gaz gibi yakıtlara karşın yakıt beslemesi esnek şekilde ayarlanamadığından dolayı tank hacminin belirli ısıtma gücüne uygun şekilde belirlenmelidir.

*Devir frekansı: Devir frekansı, ısıtma veya soğutma cihazının devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması arasındaki zamandır.

Aşağıdaki bilgiler tasarımla ilgilidir:

  • Termik güç (ısıtma veya soğutma gücü)
  • Tank zamanı
  • İleri ve geri hareket arasındaki sıcaklık dağılımı
  • Maks. çap
  • Maks. yükseklik/eğik boyut
  • Tasarım basıncı
  • Tasarım sıcaklığı
  • Katı yakıtlı kazan söz konusuysa kazanın gücü ve yanma dönemi* bilinmelidir.


*Yanma dönemi: Yanma dönemi, katı bir yakıtın yanma işleminin süresidir.

Depolama tankı talimatları ve parametreleri genellikle uzman planlayıcılardan veya tesis ustalarından alınabilmektedir. Bu işe yaramazsa ısıtma cihazı veya soğuk su ünitesi üreticisi tarafından bilgi verilebilmektedir.

FAQ Sinus ProfiFixx

Ne yazık ki, tablo verileri bu dilde mevcut değil.

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Pompa grubundan pompa grubuna doğru orta-orta genişliği 620 mm'dir

Ne yazık ki, tablo verileri bu dilde mevcut değil.

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Evet, bu ısı ölçerler ilave boru hatlarına dikey (belirtilen yükseklikte) veya yatay (çizime bakınız) olarak monte edilebilir.

Resim "Besleme üzerindeki ısı ölçer"
Resim "ProfiFixx üzerindeki ısı ölçer"

Evet, kir toplayıcısı beslemeye yerleştirilebilir.
Her ısıtma devresindeki kir toplayıcısına alternatif olarak, besleme grubunda bir Exdirt V de kullanılabilir.

Ayarlı ısıtma devresindeki üç yollu karıştırıcılar, piyasada bulunan tüm üreticilerin neredeyse tüm ayarlarıyla uyumludur. İlave teknik bilgiler için teknik destek ekibimizle iletişime geçin:

Bay Christoph Storm
+49(0) 2557 / 9393-47

Evet, ilave sensör manşonları konumlandırılabilmektedir. İdeal olarak bu manşonlar, yalıtım özelliklerinin olumsuz etkilenmemesi için yalıtım kutusunun dışına monte edilir.

Pompa grupları, isteğe bağlı olarak daldırma manşonu vb. için kullanılabilen ilave 2 (1x VL 1x RL) ½“ manşonla birlikte donatılabilir.

FAQ Sinus HydroFixx

Evet, aynıdır. Fark basınçları telafi edilebilir ve kütlesel hacimler dengelenebilir. Buna ek olarak HydroFixx, klasik yapı şekline kıyasla avantajlı olarak malzeme ve montaj süresinden tasarrufun yanı sıra yer kazanımı imkanı da sunmaktadır.

Birden fazla ısıtma cihazı bağlanabilir. Bunlar sıralı olarak düzenlenmelidir. Bunların keyfi olarak HydroFixx üzerinde bağlanmalarına izin verilmez. Farklı giriş sıcaklıklarına sahip ısıtma cihazları kombine edilirken en düşük giriş sıcaklığı bağlantısının tesisin en yakın tarafında düzenlenmesine dikkat edilmelidir.

Primer borular her iki yönde kullanılabilmektedir. Bu aşamada bunların bağlantılarının, başlık ucunda, solda bir boruyla ve sağda bir boruyla birlikte düzenlenmesine dikkat edilmelidir.
Buna karşın sekonder bağlantı boruları genellikle tek yönde, diğer bir deyişle yukarı veya aşağı doğru tek tarafta düzenlenir.
Ayrıca besleme bağlantıları, destek çifti olarak dağıtıcı ucunun dışında, solda veya sağda, ısıtma devresi yönünde konumlandırılabilir. Bu düzenlemede aynı şekilde birden fazla primer giriş noktası yan yana düzenlenebilir. Isıtma cihazından HydroFixx'e olan orta bağlantı sadece koşullu olarak mümkündür ve fabrikaya danışılması gerekir. Bu durum aynı zamanda başlık ucundaki bir borunun işlevselliği için de geçerlidir.
Boruların sıralaması değişiklik gösterebilmektedir. İleri ve geri hareket arasında sürekli geçişe uyulması zorunlu değildir.

Giriş sıcaklığının belirlenmesi için sensör manşonu daima, ısıtma cihazındaki tüm hacim akışlarının ve hidrolik ayırıcıya geçişin toplamının belirlenebileceği şekilde ayarlanır.

FAQ Sinus hydraulic separators

Hidrolik ayırıcının temel işlevi, kazan devresi ve tüketici devresini hidrolik olarak birbirinden ayırmaktır.

Özellikle ısı tüketicilerinin ve ısıtma cihazlarının hacim akışlarının farklı boyutlarda olması durumunda hidrolik ayırıcı kullanımı, hidrolik hatalı devreleri azaltmanın en iyi çözümüdür. Aynı şekilde hidrolik ayırıcı kullanımıyla primer-sekonder pompa veya ayar valflerinin karşılıklı etkisi önlenir.

Birçok durumda sıcaklık ikinci girişte ölçülür çünkü buraya ısı devresi beslenir ve ayrıca karıştırılan giriş suyuyla gerekli enerji miktarı hazırlanmalıdır. Bu sayede tek başına kazan giriş sıcaklığı ölçülmemesi, aksine -bypass işletiminde- tesise giden karıştırma suyu sıcaklığı kazan girişi ve karıştırılan giriş sıcaklığından ölçülmesi sağlanır. Bu en yaygın kontrol sistemi türüdür. Özellikle bazı durumlarda, aynı şekilde çıkış sıcaklığının göz önünde bulundurulması gerekir. Diğer bir deyişle normal durumda giriş sıcaklığı ölçümü sensörü sistemin çekirdek akımındadır, özel durumlarda ise sensör pozisyonu için kazan veya kontrol sistemi üreticisiyle görüşülmelidir.

Hydrofixx; hidrolik ayırıcının doğrudan dağıtıcının altında bulunduğu ve ek bir ayırıcının monte edilmediği dikkate alındığında hidrolik ayırıcının kullanıldığı neredeyse tüm tesislerde kullanılabilmektedir.

Muhtemelen hiçbir zaman olmadığı kadar. Ancak pompa ve kontrol sistemi teknolojisi daima geliştirilmesine ve günümüzde bir ısıtma sisteminde hidrolik dengeleme yapmak için birçok seçenek olmasına rağmen davranışı değerlendirmek her işletim durumunda ve her zaman yüzde yüz mümkün olamamaktadır.

Aynı şekilde, günümüzde kullanılan kazanın su içeriği, tesiste devir yapılmasını veya "kuru çalıştırmayı" önlemek için bir hidrolik ayırıcının kullanılacağı kadar düşüktür.

Isıtma tesislerinde hidrolik ayırıcının temel işlevi, kazan devresi ve tüketici devresini hidrolik olarak birbirinden ayırmaktır. Özellikle ısı tüketicilerinin ve ısıtma cihazlarının hacim akışlarının farklı boyutlarda olması durumunda hidrolik ayırıcı kullanımı, hidrolik hatalı devreleri gidermenin en iyi çözümüdür.

Dikey monte edilen hidrolik ayırıcılarda, sıcaklık ve yoğunluk farkı nedeniyle ilgili bir sıcaklık katmanı oluşur. Bu durum, -ağır- bir karışım meydana gelmediği sürece devam eder. Bu durum, ısıtma tesislerinde sadece tam yükle çalışırken oluşur.

Günümüzde yoğuşmalı kazanlar kullanılırken kazanın çıkış sıcaklığını yoğuşma etkisinden faydalanacak şekilde düşükte tutmak için genellikle çıkış suyunun bir kısmı sekonder girişe eklenir. Bu nedenle hidrolik ayırıcı daima, termik katmanın oluşmayacağı bypass işletimde olur. Dolayısıyla günümüzde hidrolik ayırıcının dikey olarak konumlandırılması mecburi değildir çünkü kuvvet alanları (kaldırma ve yer çekimi kuvveti) istenilen karışım nedeniyle, akım gücüne karşı etki edemez.

Temel olarak tam yükte iki hacim akışından (primer veya sekonder) daha büyük olan düzenleme için kullanılacaktır.

<0,2 m/s hızında bu maksimum hacim akışının sonucu, ayırıcının sahip olabileceği enlemesine kesit yüzeyini tanımlar ve çap buradan hareketle ayarlanabilir. Bağlantı borularındaki hız, boru hattı hesaplamasına göre 0,7 ila 1,2 m/s (boyuta göre) civarında olmalıdır. Ayırıcının yüksekliği, primer ve sekonder bağlantı boruları arasındaki mesafe ile tanımlanır, bu mesafe çapın en az 2,5 katı ve düşük güç aralığında nominal bağlantı çapının 10 katı kadar olmalıdır.