FAQ

Вапняний наліт або накип на стінках котла призводять до зниження ефективності теплогенераторів, утворення тріщин через локальні перегріви або зниження функціональності трубопровідної арматури. Вапно зазвичай накопичується у тих місцях контуру, де підтримується висока температура. Тому від вапняного нальоту найбільше страждають стінки котла.

ENEV підвищив поінформованість користувачів щодо енергозберігаючої експлуатації систем опалення, тому також змінилися рекомендації щодо енергозберігаючої та мінімізуючої шкоду експлуатації опалювальних котлів. Відповідно до нової редакції частини 1 стандарту VDI 2035 при використанні опалювальних систем потужністю менше 50 кВт необхідно вжити заходів для запобігання відкладенням вапняного нальоту в контурі опалення.

Щоразу, коли рівень жорсткості води в регіоні стає вище вказаного в таблиці нижче. Якщо спец. об'єм системи становить на кВт потужності котла >20 л/кВт, необхідно враховувати вищу групу. У разі перевищення значення 50 л/кВт жорсткість, як правило, потрібно знизити до ~ 0°dH.

Пом'якшення — це найбезпечніший спосіб уникнути утворення вапняного нальоту, оскільки кальцій, що утворює вапняний наліт, видаляється з води під час пом'якшення. Крім того, пом'якшення за допомогою іонообмінної смоли є визнаною та неодноразово перевіреною на практиці технологією. Вода з іонами Ca та Mg проходить крізь синтетичну смолу з іонами Na, внаслідок чого іони Ca та Mg заміщуються іонами Na.

Крім зниження жорсткості існують такі альтернативні методи: стабілізація жорсткості, осадження жорсткості, магнітна обробка води та повне знесолення. Стабілізація жорсткості та осадження солей жорсткості досягаються за рахунок додавання фосфатів або інших хімічних засобів. Цей метод є не дуже надійним, тому що існує можливість недостатнього або надмірного дозування. Магнітна обробка здійснюється за рахунок впливу на воду магнітним полем, яке викликає процес кристалізації вапна безпосередньо в масі води, а не на стінках труб або інших поверхнях. Ефективність цього методу поки не підтверджено. Повне знесолення видаляє всі солі (Mg, Ca, Na та ін.) з води і, таким чином, усуває проблему з кальцієм (Ca). Однак повне знесолення змінює значення pH, тому воду доводиться нейтралізувати лужними реагентами, що спричиняє збільшення витрат на обладнання.

Reflex Fillsoft є іонообмінником простої конструкції, який пом'якшує воду для заповнення та підживлення системи опалення. У корпусі патронного фільтра знаходиться картридж, який заповнений іонообмінною смолою. Fillsoft встановлюється за гідравлічним роздільником (наприклад, Fillset). Початкове та повторне заповнення системи відбувається через патронний фільтр. У систему опалення подається м'яка вода. Лічильник води реєструє кількість м'якої води, що надійшла в систему, і показує користувачеві, коли пора замінити картридж на новий. Використаний картридж можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Початкове заповнення систем об'ємом приблизно 1500 л можна виконати через Fillsoft. Залежно від рівня жорсткості води для початкового заповнення можуть знадобитися додаткові картриджі (див. інструкцію з експлуатації).

При пом'якшенні води методом іонного обміну іони кальцію у воді замінюються іонами Na, тому вміст солей не змінюється, отже Fillsoft не змінює електропровідність води. Пом'якшена вода також не збільшує корозійну агресивність води.

Через відносно не високу вартість нових картриджів регенерація недоцільна. Витрати на логістику (доставка, регенерація сторонніми фахівцями, пакування) перевищують вартість нового картриджа. Використані картриджі можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Пом'якшена вода, яка тривалий час залишається в іонообміннику, знову стає жорсткою. З цієї причини були обрані картриджі з мінімальним вмістом води, щоб навіть при тривалому застої підживлювальної води в іонообміннику Fillsoft в систему надходила мінімальна кількість жорсткої води.

Пом'якшення
Класичне пом'якшення здійснюється за допомогою натрієвих іонообмінників. При цьому солі жорсткості іони Ca та Mg заміщуються іонами Na, а хімічний склад води не змінюється. Електропровідність і значення pH залишаються незмінними, тому не потрібні додаткові заходи щодо кондиціювання води.

Крім того, існують іонообмінники Н+, які замінюють катіони (кальцію та магнію) не на іони натрію, а на іони водню. Іони водню призводять до збільшення кількості протонів водню і, таким чином, неминуче (див. визначення значення pH) до зсуву значення pH кислотну сторону. У цьому випадку необхідно додавати лужні добавки.

Декарбонізація
У процесі декарбонізації з питної води за методом іонного обміну видаляються карбонатна жорсткість (тобто жорсткість, яка осаджується у вигляді вапна в системі опалення) та гідрокарбонат (HCO3-). Оскільки гідрокарбонат значною мірою визначає буферну систему води (тобто наскільки добавка кислоти або лугу в незначній кількості впливають на значення pH), видалення гідрокарбонату зазвичай вимагає додаткових заходів щодо кондиціювання води.

Знесолення
Якщо знесолення проводиться за допомогою іонообмінника змішаної дії, вищезазначені дії застосовуються відповідним чином. Воду пропускають через сильнокислотну та сильнолужну іонообмінну смолу, яка відфільтровує катіони (Ca, Na, Mg та ін.) та аніони (Cl, HCO3 та ін.) та замінює їх на іони H+ та OH-. Оскільки одночасно з води видаляється гідрокарбонат (в аніонообміннику), буферний ефект проти впливу кислоти (лугу) знову відсутній, тому після знесолення обов'язково потрібна додаткова обробка. Перевагою знесолення є повне видалення всіх солей, так що електропровідність прагне до нуля. Це означає, що можна допустити більш високий вміст кисню у воді системи опалення. Однак вказівок щодо повного знесолення немає в жодному стандарті або директиві щодо систем опалення.

Отже,
у натрієвому іонообміннику, який також використовується у Fillsoft, катіони (Ca та Mg) замінюються на Na. Як наслідок вміст солей залишається незмінним, але й значення рН не змінюється, тому ніяких додаткових заходів щодо нейтралізації (наприклад, за рахунок пом'якшення) проводити не потрібно. Цитата з довідника з опалювальної техніки Buderus (видання 2002 р.)

Досі існує думка, що пом'якшену воду (примітка: за допомогою натрієвого іонообмінника) необхідно обробляти хімікатами через її нібито «агресивність», але вона не є необґрунтованою.

Утворення накипу через осадження вапна (карбонату кальцію) відповідно до цього рівняння

Ca (HCO3) 2 CaCO3 + CO2 + H20

відбувається, коли гідрокарбонат кальцію при нагріванні води розпадається на карбонат кальцію, вуглекислий газ та воду. Карбонат кальцію утворює тверді відкладення у вигляді накипу на стінках котла, а газ виводиться із системи, наприклад, через автоматичні повітровідвідники.

З введенням нових положень щодо енергозбереження під час будівництва та експлуатації будівель (ENEV) та у зв'язку з тенденцією до зменшення поверхонь теплопередачі в опалювальній техніці зростає ризик утворення накипу. Крім того, тенденція до багатокотлових систем означає, що невеликі котельні агрегати повинні тимчасово брати на себе нагрівання великих об'ємів системи. Це збільшує ризик утворення накипу на компонентах системи за дуже високих температур.

Трубопровід також може постраждати від відкладень вапняного нальоту, які з часом значно зменшують діаметр, що спричиняє збільшення тиску та енергоспоживання насосів. Внаслідок нагрівання та охолодження води в системі від відкладень відколюються шматочки вапна, що може призвести до проблем у роботі регулюючих та запобіжних клапанів або насосів.

Саме тому в частині 1 діючої редакції директиви VDI 2035 значно посилюються вимоги щодо запобігання утворенню накипу, згідно з якими необхідно вживати відповідних заходів навіть при використанні «котла 20 кВт», якщо рівень жорсткості води в регіоні перевищує 16,8 °dH.

У зв'язку з постійною необхідністю скорочення витрат сімейного бюджету сама по собі можливість енергозбереження має стати достатньою мотивацією для встановлення пристрою для зниження жорсткості води. 1 мм накипу на стінці котла призводить до зниження ККД приблизно на 10%. З рахунком за опалення у розмірі 1000 євро за рік використання іонообмінника Fillsoft може швидко окупитись. М'яка вода також сприяє повторному розчиненню відкладень накипу, що вже утворилися, до тих пір, поки не встановиться баланс вапна і вуглекислоти. Потенційні гарантійні претензії до виробника котла легше реалізувати у разі використання очищеної води (відповідно до VDI 2035), ніж без неї, тим більше, що вимоги щодо дотримання та виконання цієї вказівки сьогодні можна знайти в документації для будь-якого котла.

FAQ Sinus buffer tanks

Один із варіантів визначення об'єму буферної ємності — це розрахунок розмірів з метою мінімізації робочих циклів*.
При використанні твердопаливного котла об'єм буферної ємності повинен визначатися відповідно до заданої теплової потужності, оскільки подачу твердого палива не вдасться регулювати настільки гнучко, як у разі використання рідкого палива або газу.

*Робочий цикл — це час між вимкненням та повторним запуском генератора тепла або холоду.

 

 

При розрахунку враховуються такі параметри:

  • Теплова потужність (потужність нагрівання або охолодження)
  • Час зберігання
  • Різниця температур у прямій та зворотній лініях
  • Максимальний діаметр
  • Максимальна висота (монтажна висота)
  • Розрахунковий тиск
  • Розрахункова температура
  • Для твердопаливного котла необхідно знати потужність котла та час горіння*.


*Час горіння — це тривалість горіння твердого палива.

 

 

Технічні характеристики та параметри буферної ємності зазвичай можна дізнатися у спеціаліста з монтажу автономних систем опалення або виробника системи. Потрібну інформацію можна також запросити у виробника теплогенератора або холодильної установки.

FAQ Sinus ProfiFixx

На жаль, дані таблиці недоступні цією мовою.

Kompaktverteiler HydroFixx
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
Typ FB-OK-Dämmung
(Höhe)
160/80 1.865 mm 160/160 1.960 mm
180/110 1.905 mm 180/180 2.000 mm
200/120 1.905 mm 200/200 2.000 mm
280/180 1.990 mm 280/320 2.150 mm
300/200 1.990 mm 300/500 2.150 mm

 

Відстань від центру однієї насосної групи до іншої становить 620 мм

На жаль, дані таблиці недоступні цією мовою.

Pumpengruppe Mischerbezeichnung Anschluss kvs-Wert
ProfiFixx DN 25 VRG 131 20-4 3/4" Innengewinde 4,0 (2,5 und 6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 32 VRG 131 25-10 1" Innengewinde 10,0 (6,3 auf Anfrage)
ProfiFixx DN 40 VRG 131 32-16 1 1/4" Innengewinde 16,0
ProfiFixx DN 50 VRG 131 40-25 1 1/2" Innengewinde 25,0
ProfiFixx DN 65 VRG 131 50-40 2" Innengewinde 40,0
ProfiFixx DN 80 HFE 3 DN 50 Flansch 50/6 60,0

Так, лічильники тепла можна встановити вертикально (якщо монтажна висота дозволяє) або горизонтально (див. малюнок) у відвідних трубопроводах.

Схематичне зображення «Лічильник тепла на лінії живлення»
Схематичне зображення «Лічильник тепла на ProfiFixx»

Так, дешламатор можна встановити на трубопроводи подачі.
Замість дешламатора в кожному опалювальному контурі можна використовувати Exdirt V в групі подачі.

Триходові змішувачі регульованих опалювальних контурів сумісні практично з усіма контролерами всіх відомих брендів. Докладнішу інформацію ви можете отримати у співробітника нашої служби технічної підтримки:

Крістоф Шторм
+49 (0)2557 / 9393-47

Так, додаткові муфти для датчиків можна встановити. Їх бажано встановлювати зовні ізоляційного короба, щоб не знижувати ізоляційні властивості.

Насосні групи оснащені двома додатковими (1x VL 1x RL) ½“ муфтами, які можна використовувати для занурювальних гільз тощо.

FAQ Sinus HydroFixx

Так. Колектор HydroFixx компенсує перепади тиску та забезпечує баланс потоків. Крім того, HydroFixx дозволяє заощадити на матеріалах та скоротити час монтажу, а також займає менше місця порівняно із звичайною конструкцією.

Можливе підключення кількох теплогенераторів. Їх потрібно розташувати в ряд, а підключення виконується не в довільному порядку. У разі використання кількох теплогенераторів з різною температурою подачі слід врахувати, що підключення з найменшою температурою подачі має розташовуватися якнайближче до системи.

Основні патрубки можуть бути підключені в обох напрямках. При цьому слід врахувати, що підключення потрібно виконувати з одним патрубком ліворуч та одним патрубком праворуч від торця.
Додаткові з'єднувальні патрубки навпаки слід розташовувати тільки в одному напрямку, тобто спрямованими вгору або вниз з одного боку.
Крім того, підключення живлення у вигляді пари патрубків можуть також розташовуватися ліворуч або праворуч зовні на торці колектора — для балансування контурів опалення. У цьому порядку також можливе кілька основних доступів поруч один з одним. Центральне підключення теплогенератора до HydroFixx можливе лише за певних умов і потребує консультації із заводом-виробником. Це також стосується функціональності патрубка у торці.
Порядок патрубків може змінюватись. Постійне перемикання між лінією подачі та зворотною лінією не потрібне.

Основною функцією гідравлічних стрілок є розподіл контуру котла та контуру споживача — або кількох споживачів — один від одного.

Зокрема, коли об'ємні потоки споживача тепла та теплогенератора розрізняються, використання гідравлічних стрілок є оптимальним рішенням, яке дозволяє уникнути неправильного гідравлічного перемикання. Використання гідравлічної стрілки також дозволяє уникнути взаємного впливу первинного та вторинного насосів або регулюючих клапанів.

FAQ Sinus hydraulic separators

Основною функцією гідравлічних стрілок є розподіл контуру котла та контуру споживача — або кількох споживачів — один від одного.

Зокрема, коли об'ємні потоки споживача тепла та теплогенератора розрізняються, використання гідравлічних стрілок є оптимальним рішенням, яке дозволяє уникнути неправильного гідравлічного перемикання. Використання гідравлічної стрілки також дозволяє уникнути взаємного впливу первинного та вторинного насосів або регулюючих клапанів.

У більшості випадків температура вимірюється на вторинній лінії подачі, оскільки вона живить опалювальні контури та повинна забезпечувати необхідну кількість енергії навіть при змішуванні з теплоносієм зворотної лінії. Це гарантує, що буде вимірюватися не температура теплоносія, що подається в котел, а температура суміші теплоносія (що подається на котел та зі зворотної лінії), яка надходить в систему по байпасній лінії. Це найпоширеніший тип регулювання. Однак у деяких випадках необхідно враховувати температуру теплоносія зворотної лінії. Тобто, як правило, датчики для вимірювання температури теплоносія лінії подачі розміщуються в основному потоці в систему, в деяких випадках положення датчика має бути узгоджене з виробником котла або контролера.

Hydrofixx можна використовувати практично в будь-якій системі, в якій передбачається установка гідравлічної стрілки, за умови, що гідравлічна стрілка буде розташована безпосередньо під колектором та встановлення ще однієї додаткової гідравлічної стрілки не передбачено.

Більше, ніж будь-коли. Хоча технології насосів та управління стають все кращими, і в даний час існує безліч можливостей для гідравлічного балансування системи опалення, проте дуже складно прогнозувати всі можливі ситуації, які можуть виникнути в будь-який момент і за будь-якого режиму роботи.

Крім того, вміст води в сучасних котлах іноді буває дуже низьким, тому гідравлічну стрілку слід встановлювати обов'язково, щоб запобігти циклічності в роботі системи або навіть роботі в «сухому режимі».

Основною функцією гідравлічної стрілки опалювальної системи є розподіл контуру котла та контуру споживача. Зокрема, коли об'ємні потоки споживача тепла та теплогенератора розрізняються, використання гідравлічних стрілок є оптимальним рішенням, що дозволяє уникнути неправильного гідравлічного перемикання.

У встановлених у вертикальному положенні гідравлічних стрілках за рахунок різниці температур та щільності утворюється відповідна температурна стратифікація. Цей стан зберігається доти, доки не відбудеться підмішування теплоносія у значному об'ємі. Така ситуація виникає в системах опалення практично лише при роботі в режимі повного навантаження.

За теперішнього часу при використанні конденсаційних котлів частина теплоносія зворотної лінії зазвичай додається у вторинну лінію подачі, щоб підтримувати низьку температуру теплоносія зворотної котлової лінії та використовувати ефект конденсації. Тому гідравлічні стрілки завжди знаходяться в режимі байпасу, щоб не відбувалося термічної стратифікації. З цієї причини зараз не потрібно встановлювати гідравлічні стрілки вертикально, тому що силові поля (підйомна та гравітаційна сила) не можуть протидіяти силі потоку через підмішування теплоносія в заданому об'ємі.

Як правило, для розрахунку використовується більший із двох (первинних або вторинних) об'ємних потоків при повному навантаженні.

Значення цієї максимальної об'ємної витрати при швидкості <0,2 м/с визначає площу поперечного перерізу, яку може мати гідравлічна стрілка, і тому можна визначити діаметр. Швидкості в з'єднувальних патрубках мають бути залежно від розрахунку трубопроводу в діапазоні від 0,7 до 1,2 м/с (залежно від розміру). Висота гідравлічної стрілки визначається відстанню між первинним і вторинним з'єднувальними патрубками, яка має бути як мінімум у 2,5 рази більше діаметра або (у діапазоні малої потужності) у 10 разів більше за номінальну ширину з'єднання.